Dataskydd

Dataskydd

Hos Deichmann betyder dataskydd och datasäkerhet mycket. Nedan finns våra riktlinjer för behandling och skyddande av dina personliga data.

Cookies

Ny teknologi ger oss möjlighet att utforma vår webbsida individuellt efter kunderna. Cookies är textfiler som innehåller information som identifierar upprepade besökare inom det tidsintervall de besöker våra internetsidor, dock endast medan de är uppkopplade på sidan. Cookies sparas på datorns hårddisk och är absolut ofarliga. Cookies från våra internetsidor innehåller inget sätt att komma åt dina personliga uppgifter. Cookies besparar dig från att fylla i samma uppgifter flera gånger, underlättar förflyttningen till något specifikt innehåll och hjälper oss att identifiera speciellt populära områden i vårt online-utbud, vilket i sin tur hjälper oss att bättre anpassa våra internetsidor efter dina behov.

På Deichmann.com används cookies i avsikt att optimera webbsidorna och dess funktionsduglighet och därmed göra besöken så enkla som möjligt. Du kan när som helst radera cookies från din dator, hur du gör det beror på din browser.

Hur skyddar vi dina personliga data?

När du gör en beställning överförs personliga uppgifter till oss. För att dessa inte skall komma i fel händer krypterar vi dem med SSL-metoden. Det är den för tillfället mest använda och säkraste överföringsmetoden på internet. Den används varje gång som känsliga data överförs.

SSL (Secure-Socket-Layer)

Med SSL (Secure-Socket-Layer)-metoden skyddas data som en kund skickar till en firmaserver via internet. SSL ger trefaldigt skydd:
- De in-data som ska överföras krypteras.
- Det säkerställs att formuläret endast kan skickas tillbaka till den server den är öppnad ifrån.
- Det kontrolleras att data är mottagna i komplett och oändrad form.

Loggstatistik

Vi använder loggstatistik på Deichmann.com, vilket innebär att ett statistiksystem samlar upp information som kan ge en statistisk bild av hur många besökare vi har, varifrån de kommer och vilken webbsida som besöktes. Loggstatistiken används endast i avsikt att optimera Deichmann.com

Behandling av beställnings- och personuppgifter

För att du ska kunna handla hos oss behöver vi följande uppgifter: kön, namn, adress, telefonnummer och email. Vi registrerar dina personuppgifter uteslutande med tanke på att kunna leverera varor åt dig.
Personuppgifterna registreras hos Deichmann Sko AB och sparas i fem år, varefter uppgifterna raderas.

Dina beställningsdetaljer sparas på Deichmanns hemsida. Om du behöver en papperskopia kan du skriva ut en orderbekräftelse. Denna visas på skärmen när du har skickat din beställning. Du får dessutom alla relevanta uppgifter om din beställning i ett e-mail.

Deichmann Sko AB (Deichmann) garanterar att alla lagrade personliga uppgifter om registrerade användare behandlas konfidentiellt enligt dataskyddsförordningen GDPR. Deichmann lagrar i princip endast de uppgifter som är nödvändiga för att kunna genomföra ett köp.

I denna dataskyddsdeklaration ger vi ytterligare information om hur vi garanterar skyddet av de uppgifter du givit.

Att skydda personliga data såsom namn (e-mail)adress, kontouppgifter och telefonnummer inkl. mobilnummer är speciellt viktigt för oss. Sådana personupplysningar insamlas, behandlas och används av Deichmann helt i enlighet med Artikel 13 i den allmänna dataskyddsförordningen gällande skydd av personlig information. Vi hänvisar f.ö. till GDPR. Det kan t.ex. vara nödvändigt att redigera och spara dina uppgifter för att kunna skicka dig ”konkret information”. Deichmann nyttjar dessa uppgifter i den utsträckning som anses nödvändig för att den ömsesidiga affärsförbindelsen ska kunna skötas på bästa möjliga sätt.

Generellt kan Deichmann garantera att ingen personrelaterad information registreras utanför ramarna för denna webbsida utan att vi på förhand har bett om ditt samtycke; du bestämmer själv i vilken omfattning du – t.ex. i samband med registrering på sidan eller motsvarande – önskar ge sådana uppgifter.

Som kund ska du också själv förvara dina uppgifter säkert. Välj ett lösenord som ingen annan känner till och dela det inte med någon. Misstänker du att någon obehörig känner till ditt lösenord ska du genast ändra det.

När vi samlar in personuppgifter via vår hemsida garanterar vi att det alltid sker med ditt uttryckliga samtycke, dvs. så att du vet exakt vilka uppgifter som sparas och varför.

Vi samarbetar med en rad andra företag som sparar och behandlar data. Dessa företag behandlar uppgifterna uteslutande på uppdrag av oss och får inte använda dem för egna ändamål. Vi samarbetar endast med databehandlare i EU eller länder som kan hålla dina uppgifter skyddade.

Uppgifter som givits åt Deichmann Sko AB ges eller säljs på inga villkor vidare åt tredje part och vi registrerar inga känsliga personuppgifter.

Som registrerad kund hos Deichmann har du alltid rätt att bli avregistrerad. Du har också rätt att få veta vilka uppgifter som finns registrerade om dig, samt att begära att dessa uppgifter ändras. Dessa rättigheter har du enligt GDPR. Om du anser att dina uppgifter har behandlats i strid med lagen är du välkommen att kontakta oss. Du kan skriva till oss på onlineshop-se@deichmann.com.

Dataansvarig på Deichmann.com/se är Mikkel Linck.

-1 -1 1.0 0.0 unknown mobile unknown