Impresum

 • Deichmann trgovina obućom SRB d.o.o.
 •  
 • Adresa
 • Bulevar Mihajla Pupina 4
  11070 Novi Beograd
 • Telefon 00381 - 608 120 300
 • Faks 00381 - 11 - 31 22 158
 • E-Mail service-sr@deichmann.com
 • Companies register no. 20614048
 • UID broj 106491636
 • Sedište društva Essen
 •  
 • Direktori sektora poslovođstva
 • Boris Kopič
  Biljana Stojanova
 •  
 • Odeljenje za dizajn i tehniku
 • KPS digital GmbH
  Emil-Figge-Straße 76-80
  44227 Dortmund
  http://www.kps.com

-1 -1 1.0 0.0 unknown mobile unknown