LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

A DEICHMANN ADATVÉDELMI POLITIKÁJA

TÁJÉKOZTATÁS A RENDELET 13. CIKKE ÉRTELMÉBEN

TÁJÉKOZTATÁS ADATFELDOLGOZÓ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

AZ ADATKEZELÉS SORÁN ÖNT MEGILLETŐ JOGOK

A TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Letölthető dokumentumok

Jelen adatvédelmi tájékoztató LETÖLTÉSE pdf formátumban.

Kameraszabályzat és vásárlói tájékoztató az elektronikus megfigyelő rendszer alkalmazásával együtt járó adatkezelésről LETÖLTÉSE pdf formátumban.

1. A Deichmann adatvédelmi politikája

A Deichmann-nál az adatvédelem nagyon fontos szerepet játszik. Az alábbiakban találhatók az Ön személyes adatainak védelmét szolgáló irányelveink.

A Deichmann Cipőkereskedelmi Kft. („Deichmann”) szavatolja honlapjának (https://www.deichmann.com/HU/hu/shop/welcome.html, „honlap” vagy „webáruház”) minden felhasználója számára, hogy összes tárolt adatukat bizalmasan kezeli.

A jelen adatkezelési tájékoztatóval szeretnénk Önt arról tájékoztatni, hogy miként biztosítjuk az Ön személyes adatainak védelmét. A Deichmann-nál a személyes adatokat kizárólag a hatályos adatvédelmi jog előírásai alapján kezeljük, így adatvédelmi gyakorlatunk összhangban van az EU Általános Adatvédelmi Rendeletével („Rendelet”), valamint a magyar adatvédelmi törvénnyel („Infotv.”). A Deichmann nem kezeli kiskorúak (18 éven alattiak) személyes adatait, ezért a regisztrációs adatok megadásával is felhívja a kiskorúak figyelmét, hogy ne bocsássák rendelkezésünkre a személyes adataikat.

Ön bármikor megkereshet minket amennyiben az adatvédelmi politikánkkal kapcsolatban kérdései vagy javaslatai vannak. Ugyanígy bármikor kérhet tájékoztatást arról, hogy mely személyes adatait tárolja a Deichmann és egyben kérheti is ezek helyesbítését, zárolását vagy törlését, amennyiben erre jogszabályi lehetőség van. Célunk, hogy a lehető legnagyobb biztonságot és bizalmat tudjuk szavatolni, az ezzel kapcsolatos részleteket az adatkezelési tájékoztató végén találhatja meg.

1.1. Az adatkezelő
Deichmann Cipőkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 19-25.
telefon: 0036 - 1 - 263 66 80
ügyfélszolgálat: 0036 - 80 - 840 840
e-mail: adatvedelem@deichmann.com

1.2. Az adatkezelés lehetséges jogalapjai
Az adatvédelem alapvető előírása, hogy adatkezelésre kizárólag akkor kerülhet sor, ha ahhoz a Deichmann megfelelő jogalappal rendelkezik (Rendelet 6. cikke). Megfelelő jogalap lehet:

- az érintett hozzájárulása egy, vagy akár több meghatározott cél érdekében, különösen:
• vásárlói fiók létrehozása és naprakészen tartása,
• megkeresések, tájékoztatáskérések, kérdések megválaszolása,
• igényfelmérés vizsgálata, termékkínálat optimalizálása, honlap fejlesztése,
• termékek reklámozása,
• a vevők értékelése alapján szolgáltatás javítása,
• szolgáltatási minőség és vevői elégedettség növelése,
• piac- és közvélemény kutatás révén termékkínálat összeállítása, szolgáltatásjavítás;

- a Deichmann mint adatkezelő vagy más, harmadik személy jogos érdeke, különösen:
• a felhasználó közvetlen megszólítása és üzenetek testreszabása
• üzletpolitika javítása, szolgáltatások és termékek fejlesztése érdekében tett intézkedések,
• jogi eljárásban való részvétel, jogi igények érvényesítése vagy elhárítása;
• információs rendszerek biztonságának fenntartása;

- a szerződés teljesítése: amennyiben Ön árut vásárol webáruházunkból (szerződéskötéskor), akkor szükség van az Ön személyes adatainak megadására. Amennyiben ezen adatok megadása nem történik meg, akkor webáruházunkon keresztül nem kerülhet sor vásárlásra;

- jogi kötelezettség teljesítése, különösen:
• számviteli kötelezettségek teljesítése,
• közigazgatási, hatósági kötelezettségek teljesítése,
• hatósági megkeresésekre válaszadás.

Az Ön személyével kapcsolatosan tudomásunkra jutott adatokat a Rendelet és az Infotv. mindenkor hatályos előírásai szerint kezeljük. Ezek szerint az adatok gyűjtése, feldolgozása, kezelése, használata és továbbítása (a továbbiakban: adatfelhasználás) akkor megengedett, ha a Rendelet, az Infotv. vagy egy más jogszabály alapján ezt a Deichmann jogszerűen teszi.

Személyes adatait az Ön hozzájárulása nélkül nem tesszük nyilvánosan megismerhetővé. A Deichmann adatkezelése révén harmadik felek a közösségi oldalakon a felhasználó nevet és ott nyilvánossá tett profil adatait, illetve az értékelési rendszerben a szállítási címben megadott várost ismerhetik meg.

Az Ön honlap használata révén keletkező statisztikai jellegű adatokat a Deichmann személyes ajánlás és kínálata, szolgáltatása javítására használja fel, Ön azonban a sütik és az ún. tracking pixelek (amelyekről tájékoztatást a jelen Tájékoztatóban nyújtunk) letiltásával dönthet úgy, hogy nem szolgáltat ilyen jellegű adatokat.

Az Ön személyes adatainak kiértékelése alapján nem történik automatikus döntéshozatal.

1.3. A személyes adatok címzettjei vagy a címzettek kategóriái
A honlap működtetése, a webáruházi rendelések teljesítésével, a kapcsolódó számviteli feladatok kapcsán, az informatikai fejlesztések érdekében, valamint marketing céllal számos szerződéses partnerrel állunk kapcsolatban. Ahol ilyen kapcsolat áll fenn, az alábbi részletes adatkezelési leírásban megjelölésre kerül a partner és az általa végzett tevékenység is.

1.4. A személyes adatok tárolásának tervezett ideje
A személyes adatok tervezett törlésének időpontja az alábbi részletes adatkezelési leírásban kerül megjelölésre az egyes adatkezelési tevékenységek vonatkozásában.

2. Tájékoztatás a Rendelet 13. cikke értelmében

2.1. Személyes adatok meghatározása

Személyes adat minden információ, amely egy beazonosított vagy beazonosítható természetes személyre vonatkozik; beazonosíthatónak azt a természetes személyt tekintjük, aki közvetlenül vagy közvetetten hozzárendelhető egy ismérvhez, mint egy név, egy azonosítószám, helyszínhez köthető adat, online azonosító vagy egy, illetve több különleges ismertető jelhez, amely a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, pszichikai, gazdasági, kulturális vagy szociális identitását jelenti, amelyek alapján az illető beazonosítható. Ide tartozik pl. az Ön neve, telefonszáma, címe, valamint minden adata, amelyet Ön a regisztráció és a vevőszámlája létrehozása során velünk közöl. Nem tartoznak ide viszont a statisztikai adatok vagy az álnevesített adatok, amelyeket webáruházunk meglátogatásakor gyűjtünk és közvetlenül nem kapcsolhatók az Ön személyéhez.

2.2. A következő személyes adatokat kezeljük a webáruház használata kapcsán

2.2.1. Adatkezelések a honlap megtekintése kapcsán

2.2.1.1. Álnevesített felhasználói profil létrehozása webelemzés céljából

Az adatkezelés megnevezése, leírása: A webáruházunkban marketing és fejlesztési célokból statisztikai adatokat gyűjtünk és tárolunk: a Dynamic Yield termékajánlási szolgáltatáson és az AppNexus Adnexus webelemzőn keresztül adatok gyűjtése és tárolása történik, amelyekből álnevesített felhasználói profilok előállítására kerül sor. Ezek a profilok arra szolgálnak, hogy a látogatási magatartást elemezzük webáruházunkban, kínálatunkat az így felmért igények alapján tudjuk kialakítani, ezzel javítva szolgáltatásunkat.
A honlap felkeresésekor és böngészésekor automatikusan tárolásra kerülnek információk, melyek alapján Ön teljesen névtelen marad számunkra (nem kerülnek mentésre személyes adatok). E célból sütik és/vagy tracking pixelek alkalmazására kerül sor, amely lehetővé teszi egy internetböngésző újbóli felismerését: a sütik kis szövegfájlok, amelyeket lokálisan mentenek le az oldallátogatónak számítógépére és így újból felismerhetővé teszik a látogatót, amikor ismét felkeresi webáruházunkat, míg a tracking pixelek kódtöredékek. Az IP címeket a szolgáltatás közvetlen a beérkezés után felismerhetetlenné teszi, ezzel gátolva meg azt, hogy tényleges felhasználói profilokat hozzá lehessen rendelni IP címekhez.
Az adatkezelés jogszabályi háttere: Az adatkezelés jogszabályi hátterét a Rendelet és az Infotv., valamint az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló 2002/58/EK irányelv („e-Privacy Irányelv") előírásai jelentik.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontjával összhangban az Adatkezelő jogos érdeke.
Az adatkezelés célja: A látogatási magatartás elemzése révén a szolgáltatás javítása.
Az adatkezelés érintettje: A webáruház látogatói.
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): IP cím, cookie, tracking pixel
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): Ön bármikor jövőbeni hatállyal megakadályozhatja a webelemzést és/vagy termékajánlást szolgáló adatok gyűjtését, illetve tárolását, amennyiben ezt a következő linkeken teszi meg: https://www.dynamicyield.com/privacy-policy/ oldalon található „Cookie Settings” alatt
https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók): A Dynamic Yield Ltd. (3.6. pont alatt) és az AppNexus Inc. (3.7. pont alatt), mint adatfeldolgozó, valamint a metapeople (3.8. pont alatt) és a Criteo (3.10. pont alatt), mint közös adatkezelő vesz részt az adatkezelésben.
Az adatok más részére nem kerülnek továbbításra.

2.2.1.2. Cookie

Az adatkezelés megnevezése, leírása: Annak érdekében, hogy webáruházunk meglátogatását vonzóbbá és bizonyos funkciók használatát lehetővé tegyük, a különböző oldalakon ún. sütiket alkalmazunk. A cookie (süti) egy információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütiket maga a web szerver hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. Ezek arra szolgálnak, hogy internet jelenlétünket összességében felhasználóbarátabbá, hatékonyabbá, valamint biztonságosabbá tegyük, továbbá felgyorsítsuk a navigációt platformunkon. Új technológiák segítségével honlapunkat minden ügyfél számára testre tudjuk szabni. A cookie-k olyan szövegfájlok, amelyek a honlapra visszatérő vendégeket azonosítják kizárólag a látogatás időtartamára. A cookie-kat a gépe lementi a merevlemezre és ott nem okoznak kárt. A cookie-k nem tartalmaznak Önre vonatkozó személyes adatot. A cookie-k segítségével nem kell ismételten begépelni az adatokat, megkönnyíti meghatározott tartalmak átvitelét és segítenek nekünk az online ajánlataink legnépszerűbb részeinek beazonosításában. Így többek között lehetőségünk van a honlapunk tartalmát az Ön igényeinek megfelelően testre szabni. A legtöbb internetes böngésző alapértelmezett beállításaiból kifolyólag elfogad cookie-kat. Ha úgy gondolja, átállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-kat visszautasítsa vagy figyelmeztesse Önt arra, hogy cookie-kat küldtek az Ön gépére. A cookie-k visszautasítása esetén lehetséges, hogy nem tudja honlapunk egyes részeit meglátogatni vagy a testreszabott információkat fogadni. Honlapunk elmenthet olyan információkat az Ön számítógépéről, mint az IP-címét (ez egy szám, amely az Ön gépét azonosítja minden esetben, amikor meglátogat egy honlapot), böngészőjének típusát, számítógépének operációs rendszerét. Mindez azt biztosítja, hogy a honlapunk látogatóinknak a legjobb webélményt és hatékony információs forrást jelentsen. Itt kis szövegfájlokról van szó, amelyek az Ön végfelhasználói eszközére kerülnek föl. Néhány az általunk használt sütik közül a böngészőből való kilépés után törlésre kerülnek (ún. session-cookies/ideiglenes sütik). Más sütik rajta maradnak az Ön végfelhasználói eszközén és lehetővé teszik számunkra vagy a partnereink számára, hogy egy következő látogatáskor felismerjék az Ön böngészőjét (állandó sütik). Annak érdekében például, hogy használhassa az árukosarunkat, engedélyeznie kell az ideiglenes és állandó sütiket. Böngészőjét úgy is beállíthatja, hogy a sütik használatáról tájékoztatást kapjon, és egyenként dönthessen, azok elfogadásáról vagy a sütik elfogadását meghatározott esetekre vagy általában kizárhassa. Amennyiben nem fogadja el a sütiket, akkor honlapunk funkcionalitása korlátozott lesz.
Az adatkezelés jogszabályi háttere: Az adatkezelés jogszabályi hátterét a Rendelet és az Infotv., valamint az e-Privacy Irányelv előírásai jelentik.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontjával összhangban az Adatkezelő jogos érdeke.
Az adatkezelés célja: Könnyebb és hatékonyabb kezelhetőség, nagyobb funkcionalitás és biztonság biztosítása a honlap felhasználók általi használata során, termékkínálat testre szabása a webáruházban való böngészés során, szolgáltatása javítása.
Az adatkezelés érintettje: A honlap látogatói.
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): IP cím, megnyitott oldalak
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a honlap használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a honlap alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.
A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a honlapról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a honlap teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.
A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11]
Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en]
Munkamenet idejére korlátozódó cookie-kat használ: az Adatkezelő, a Facebook (2.2.6.6. és 3.11. pont alatt).
Az Adatkezelő 24, illetve 48 órán belüli, 30 nap, 90 nap, 1 év, 1 évet követő 10 nap és 2 év, míg harmadik felek által alkalmazott hosszabb tárolási idők a lentiekben kerülnek megjelölésre.
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók): 3.1. alatt tárhelyszolgáltató, valamint a Dynamic Yield Ltd. (3.6. pont alatt; 12 hónap megőrzési idő alkalmazásával) és az AppNexus Inc. (3.7. pont alatt; 90 nap megőrzési idő alkalmazásával), mint adatfeldolgozó; a metapeople (3.8. pont alatt, 30 nap megőrzési idő alkalmazásával), a Facebook (3.12. pont alatt, 90 nap megőrzési idő alkalmazásával), a Criteo (3.10. pont alatt, 1 év megőrzési idő alkalmazásával) és a Google (3.15. pont alatt, 48 óra, 30 nap, 6 hónap, 1 évet követő 10, illetve 15 nap, 18 évet követő január 1.-ig terjedő megőrzési idő alkalmazásával), mint közös adatkezelő vesz részt az adatkezelésben.

2.2.1.3. Nyomonkövetés (Tracking Pixel)

Az adatkezelés megnevezése, leírása: A tracking pixelek hasonló funkciót töltenek be, mint a sütik, ezek csak kódtöredékek. Tracking pixeleket a shop funkcionalitáson belül használunk, melynek célja a felhasználói magatartás mérése, továbbá a hírlevélben, a kínálat remarketing szempontú átterelésére. Ezek az adatok névtelenek és nem kapcsolhatók a felhasználó számítógépén lévő személyes adatokhoz vagy bármely adatbázisokhoz.
Az adatkezelés jogszabályi háttere: Az adatkezelés jogszabályi hátterét a Rendelet és az Infotv., valamint az e-Privacy Irányelv előírásai jelentik.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontjával összhangban az Adatkezelő jogos érdeke.
Az adatkezelés célja: A termékkínálat testre szabása a webáruházban való böngészés során, szolgáltatása javítása.
Az adatkezelés érintettje: A webáruház látogatói.
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): felhasználói böngészőből származó kódtöredékek
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): Annak érdekében, hogy oldalainkon ki tudja iktatni a web-bug-okat, használhat pl. webwasher-t, bugnosys-t vagy AdBlock -ot (Firefox böngésző használóknak). Annak érdekében, hogy hírlevelünkben is kiiktassa a web-bug-okat, kérjük, hogy levelező programját úgy állítsa be, hogy az üzenetekben ne jelenjen meg a HTML. A web-bug-októl úgy is elkerülheti, ha az e-mailjeit offline módban olvassa el, továbbá a Deichmann-hírlevelek alján található linkre kattintva Ön megtilthatja, hogy adatokat gyűjtsünk az Ön hírlevél-tevékenységével kapcsolatban.
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók): Az AppNexus Inc. (3.7. pont alatt), mint adatfeldolgozó, illetve a hírlevélküldő Inxmail (3.13. pont alatt), mint adatfeldolgozó vesz részt az adatkezelésben. Az adatok más részére nem kerülnek továbbításra.

2.2.1.4 ContentSquare webelemzés

Az adatkezelés megnevezése, leírása: A webáruházunkban marketing és fejlesztési célokból statisztikai adatokat gyűjtünk és tárolunk: a ContentSquare webelemző szolgáltatáson keresztül, cookie-k (sütik) felhasználásával adatok gyűjtése és tárolása történik, amelyekből álnevesített felhasználói profilok előállítására kerül sor. Ezek a profilok arra szolgálnak, hogy a látogatási magatartást elemezzük webáruházunkban, abból jelentéseket állítsunk össze, így szolgáltatásunkat az Ön weboldal- és internethasználatához tudjuk igazítani, ezzel is javítva szolgáltatásunkat. A sütik kis szövegfájlok, amelyeket lokálisan mentenek le az oldallátogatónak számítógépére és a weboldal használat elemzését teszik lehetővé. Ezek az adatok névtelenek és nem kapcsolhatók a felhasználó számítógépén lévő személyes adatokhoz vagy bármely adatbázisokhoz.
Az adatkezelés jogszabályi háttere: Az adatkezelés jogszabályi hátterét a Rendelet és az Infotv., valamint az e-Privacy Irányelv előírásai jelentik.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontjával összhangban az Adatkezelő jogos érdeke.
Az adatkezelés célja: A látogatási magatartás elemzése révén a szolgáltatás javítása.
Az adatkezelés érintettje: A webáruház látogatói.
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): A honlap egyes oldalainak meglátogatása kapcsán az alábbi adatokat gyűjtjük: a felhasználó által megtekintett rendszer IP címéből 2 byte; a bejelentkező rendszer operációs szoftveréről információ; a felkeresett oldal; azon oldal, ahonnan a felhasználó a felkeresett oldalra jutott (hivatkozott URL); a felkeresett oldalról felkeresett aloldalak; az oldalon eltöltött látogatási idő; az oldal felkeresésének napja és időpontja; az oldal elemeivel való interakciókról információ (kattintások, egérhelyzet, görgetés, habozás, távolítás, közelítés, anonimizált HTML tartalom); termékekhez kapcsolódó tranzakciós adatok (tranzakció azonosítója, teljes összeg, ÁFA összeg, szállított mennyiség, termék összeg, termékazonosító, terméknév, termékkategória); a használt eszköz kijelző-felbontása. Részletes leírást itt talál: https://contentsquare.com/privacy-and-security/
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): Ön bármikor jövőbeni hatállyal megakadályozhatja a webelemzést szolgáló adatok gyűjtését, illetve tárolását, amennyiben ezt a következő linkeken teszi meg: http://optout.content-square.net/.
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók): A Content Square S.A.S. (3.16. pont alatt), mint adatfeldolgozó vesz részt az adatkezelésben. Az adatok más részére nem kerülnek továbbításra.

2.2.2. Adatkezelések regisztráció kapcsán

2.2.2.1. Regisztráció új vásárlóként

Az adatkezelés megnevezése: Regisztrációs adatok megadása a webáruházban történő vásárlás és kívánságlista összeállítása érdekében.
Az adatkezelés jogszabályi háttere: Az adatkezelés jogszabályi hátterét a Rendelet és az Infotv. előírásai jelentik.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: Vásárlói fiók létrehozása.
Az adatkezelés érintettje: Regisztráló látogató.
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): nem (megszólítás érdekében), vezetéknév, keresztnév, születési dátum (nem kötelező, de webáruházunkban csak 18., életévét betöltött személyek vásárolhatnak), vállalat/cégnév (nem kötelező adat), utca/házszám és, címkiegészítés (nem kötelező),, irányítószám/város, ország, telefon, e-mail cím, jelszó
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): Regisztrált fiókja törlését bármikor kérheti az adatvedelem@deichmann.com e-mail címre írt levélben.
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók): A 3.1. alatti tárhelyszolgáltató.

2.2.2.2. Regisztrációs adatok módosítása

Az adatkezelés megnevezése, leírása: Regisztrációs adatok módosítása, amelyről a felhasználó e-mailes tájékoztatást kap.
Az adatkezelés jogszabályi háttere: Az adatkezelés jogszabályi hátterét a Rendelet és az Infotv. előírásai jelentik.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: Vásárlói fiók regisztrációs adatainak frissítése.
Az adatkezelés érintettje: Regisztráló látogató.
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): 2.2.2.1. alatti regisztrációs adatok korábbi rendelések
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): Regisztrált fiókja törlését bármikor kérheti az adatvedelem@deichmann.com e-mail címre írt levélben. Fiókjához tartozó korábbi rendeléseit törölni, helyesbíteni – számviteli okokból – nem áll módunkban.
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók): A 3.1. alatti tárhelyszolgáltató.

2.2.2.3. Felhasználó által összeállított kívánságlista tárolása

Az adatkezelés megnevezése, leírása: Kívánságlista összeállítása a felhasználó által.
Az adatkezelés jogszabályi háttere: Az adatkezelés jogszabályi hátterét a Rendelet és az Infotv. előírásai jelentik.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: Termékkínálat személyre szabott áttekinthetőségének biztosítása a felhasználók számára.
Az adatkezelés érintettje: Regisztrált látogató.
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): 2.2.2.1. alatti regisztrációs adatok, Felhasználó által kiválasztott termékek, amelyek a termékkínálatban szerepelnek
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): Felhasználó általi törlésig, de a kiválasztott termékek adatai addig tekinthetők meg, amíg a termékkínálatban szerepelnek
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók): A 3.1. pont alatti tárhelyszolgáltató.

2.2.2.4. Új jelszó igénylése

Az adatkezelés megnevezése, leírása: Felhasználói fiókhoz hozzáférés.
Az adatkezelés jogszabályi háttere: Az adatkezelés jogszabályi hátterét a Rendelet és az Infotv. előírásai jelentik.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: Regisztrált látogató számára ideiglenes jelszó biztosítása.
Az adatkezelés érintettje: Regisztrált látogató.
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): e-mail cím, ideiglenes jelszó
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): A jelszó felhasználó általi módosításáig.
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók): A 3.1. alatti tárhelyszolgáltató.

2.2.2.5. Feliratkozás hírlevélre

Az adatkezelés megnevezése: A hírlevél elküldésére az ún. double opt-in eljárást alkalmazzuk, vagyis csak akkor küldünk Önnek hírlevelet e-mailben, ha Ön előtte kifejezetten visszaigazolta, hogy hírlevél-szolgáltatásunkat aktiválni kívánja. Ebben az esetben egy e-mail értesítést küldünk Önnek azzal a kéréssel, hogy az e-mailben található linkre kattintva, igazolja vissza, hogy hírlevelünket szeretné megkapni.
Az adatkezelés jogszabályi háttere: Az adatkezelés jogszabályi hátterét a Rendelet és az Infotv. előírásai jelentik.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: Hírlevél küldésre történő feliratkozás regisztrálása.
Az adatkezelés érintettje: Hírlevélre feliratkozó.
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): név (megszólítás és személyre szabott üzenetek érdekében: nem), e-mail cím, nem kötelező adatok: születési dátum (születésnapi hírlevél kuponküldéshez, személyre szabáshoz), érdeklődési kör (női, férfi, gyerek, sportcipők), cipő méret (személyre szabáshoz), irányítószám (személyre szabáshoz)
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): Törlését a hírlevél-adatbázisból bármikor kérheti az adatvedelem@deichmann.com e-mail címre írt levélben vagy a hírlevél alján található leiratkozási linkre kattintva.
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók): Az InxMail (3.12. pont alatt), mint adatfeldolgozó.

2.2.2.6. Fizetéshez használt, mentett titkosított bankkártyaszám rögzítése

Az adatkezelés megnevezése: A 2.2.5.1. alpontban részletezett bankkártyás fizetés esetén a fizetési szolgáltatóktól az Adatkezelő részére kizárólag a használt kártyaszám töredékét (utolsó 4 számjegyét) tartalmazó biztonsági token kerül továbbításra, amelyet az Adatkezelő az Ön regisztrációs oldalán is megjelenít annak érdekében, hogy a teljesített tranzakciókat Ön is nyomonkövethesse.
Az adatkezelés jogszabályi háttere: Az adatkezelés jogszabályi hátterét a Rendelet és az Infotv. előírásai jelentik.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontjával összhangban az Ön által leadott rendelés (szerződés) teljesítése.
Az adatkezelés célja: Tranzakció során használt bankkártya vásárló általi azonosíthatóság.
Az adatkezelés érintettje: Vásárló.
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): a használt bankkártya biztonsági tokenje.
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): A titkosított bankkártya-adat törlését az adatbázisból bármikor kérheti a mellette elhelyezett gomb megnyomásával.
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók): A 3.1. alatti tárhelyszolgáltató, valamint a SIX Payment Services (3.4. pont alatt), mint pénzügyi szolgáltató.

2.2.2.7. Közlemények, tájékoztatások, rendszerüzenetek küldése

Az adatkezelés megnevezése, leírása: Szolgálati közlemény jellegű és értékesítési rendszerrel kapcsolatos üzenetek eljuttatása.
Az adatkezelés jogszabályi háttere: Az adatkezelés jogszabályi hátterét a Rendelet és az Infotv. előírásai jelentik.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontjával összhangban a Deichmann jogos érdeke (hatékony tájékoztatásnyújtás).
Az adatkezelés célja: Regisztrált felhasználók tájékoztatása az online shop működése, használata, az internetes vásárlás, az üzletek nyitva tartása, látogatása, egyéb értékesítéshez kapcsolódó tudnivalók kapcsán.
Az adatkezelés érintettje: Regisztrált felhasználó.
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): e-mail cím
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): Regisztrált fiókja törlését bármikor kérheti az adatvedelem@deichmann.com e-mail címre írt levélben.
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók): A 3.1. alatti tárhelyszolgáltató.

2.2.3. Tájékoztatásnyújtás a webáruház termékei, szolgáltatásai kapcsán

2.2.3.1. Tájékoztatás, panaszkezelés telefonos ügyfélszolgálaton keresztül

Az adatkezelés megnevezése: Az ingyenesen hívható ügyfélszolgálati telefonszámra (06-80-840-840) érkező telefonhívások közül általános tájékoztatásnyújtás.
Az adatkezelés jogszabályi háttere: Az adatkezelés jogszabályi hátterét a Rendelet és az Infotv. előírásai jelentik.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: Tájékoztatásnyújtás, panaszkezelés.
Az adatkezelés érintettje: Tájékoztatást kérő.
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): Amennyiben tájékoztatás nem adható meg a telefonhívás során: egyedi azonosító, név, telefonszám vagy e-mail cím
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): Az ügyfélkapcsolati hívások hangfelvételét 5 évig tároljuk, de bármikor lehetősége van a kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok törlését kérni, kivéve azon adatokat, amelyeket jogszabályi kötelezettségünk megőrizni 5 évig.
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók): Általános tájékoztatás esetén nem kerül sor harmadik fél bevonására, nem általános kérdések (pl. szállítás, fizetés, panasz, jótállás) kapcsán az adott kérdésre vonatkozó adatkezelési szabályok alkalmazandók.

2.2.3.2. Tájékoztatás az ügyfélszolgálati űrlapot beküldő felhasználó számára

Az adatkezelés megnevezése: A honlap https://www.deichmann.com/HU/hu/shop/contact.html oldalán található személy részére a megjelölt témában tájékoztatás nyújtása, panaszának kivizsgálása.
Az adatkezelés jogszabályi háttere: Az adatkezelés jogszabályi hátterét a Rendelet és az Infotv. előírásai jelentik.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: Tájékoztatásnyújtás, panaszkezelés.
Az adatkezelés érintettje: Tájékoztatást kérő.
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): vállalat/cégnév, nem (megszólításhoz, nem kötelező), vezetéknév, keresztnév (kötelező: tájékoztatást kérő azonosítása érdekében szükséges), címadatok (postai úton történő válaszadáshoz szükséges), telefonszám (telefonon történő válaszadáshoz szükséges), e-mail cím (e-mail útján küldött válaszadáshoz szükséges), kapcsolatfelvétel okának kifejtése.
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): A kapcsolatfelvétel során küldött üzeneteket 5 évig tároljuk, de bármikor lehetősége van a kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok törlését kérni, kivéve azon adatokat, amelyeket jogszabályi kötelezettségünk megőrizni 5 évig.
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók): A 3.1. alatt tárhelyszolgáltató. Általános tájékoztatás esetén nem kerül sor további harmadik fél bevonására. Nem általános témák kapcsán az adott kérdésre vonatkozó adatkezelési szabályok alkalmazandók.

2.2.3.3. Tájékoztatás Chat funkción keresztül

Az adatkezelés megnevezése: Honlapunkon különböző módokat kínálunk, hogy kapcsolatba lépjen velünk, így chatet (beszélgetést) is kezdeményezhet velünk. Az ügyintézés hatékonysága érdekében a chat-beszélgetések tárolása a FreshDesk (2.2.3.5. alatt) adatbázisában történik, ezért, ha kapcsolatba lép velünk, akkor tároljuk és feldolgozzuk az Ön által megadott információkat (az Ön nevét, e-mail címét és/vagy telefonszámát és/vagy chat-kontakt adatait) és a kéréseit, kérdéseit, hogy azokra válaszoljunk, továbbá szükség esetén egy adott chat-beszélgetést össze tudunk kapcsolni egy korábbi telefonos vagy e-mail megkereséssel is.
Az adatkezelés jogszabályi háttere: Az adatkezelés jogszabályi hátterét a Rendelet és az Infotv., valamint az e-Privacy Irányelv előírásai jelentik.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontjával összhangban jogos érdekünk, hogy az ügyfelek kérdéseit és minőségbiztosítását hatékonyan, strukturáltan rögzítsük és dolgozzuk fel.
Az adatkezelés célja: Hatékony tájékoztatásnyújtás és panaszkezelés, valamint azok strukturált kezelése.
Az adatkezelés érintettje: Tájékoztatást kérő.
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): A Deichmann az Önnel folytatott ügyintézések kapcsán megőrzi az üzenetváltásokat, a megkeresés egyedi azonosítóját, az Ön nevét és telefonszámát és/vagy e-mail címét és/vagy chat-kontakt adatait.
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): Az egyedi ügyfél-megkeresések adatait 5 évig tároljuk, de bármikor lehetősége van a kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok törlését kérni, kivéve azon adatokat, amelyeket jogszabályi kötelezettségünk megőrizni 5 évig.
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók): A 3.8 alatti szolgáltató.

2.2.3.4. Tájékoztatás nyújtása e-mailben érkezett megkeresésekre

Az adatkezelés megnevezése: Válaszadás az e-mailben tájékoztatást kérők számára (ideértve a honlapon keresztüli sajtómegkereséseket is).
Az adatkezelés jogszabályi háttere: Az adatkezelés jogszabályi hátterét a Rendelet és az Infotv. előírásai jelentik.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: Tájékoztatásnyújtás, panaszkezelés.
Az adatkezelés érintettje: Tájékoztatást kérő.
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): név, e-mail cím
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): A kapcsolatfelvétel során küldött üzeneteket 5 évig tároljuk, de bármikor lehetősége van a kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok törlését kérni, kivéve azon adatokat, amelyeket jogszabályi kötelezettségünk megőrizni 5 évig.
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók): Általános tájékoztatás esetén nem kerül sor harmadik fél bevonására. Nem általános kérdések (pl. szállítás, fizetés, panasz, jótállás) kapcsán az adott kérdésre vonatkozó adatkezelési szabályok alkalmazandók.

2.2.3.5. Egyedi tájékoztatások, kérések kezelése a FreshDesk adatbázisában

Az adatkezelés megnevezése: Honlapunkon különböző módokat kínálunk, hogy kapcsolatba lépjen velünk és küldjön nekünk üzenetet (2.2.3.1.-2.2.3.4). A kapcsolatfelvétel különösen telefonon vagy e-mailben lehetséges a megadott kapcsolattartó űrlapon keresztül. Ha kapcsolatba lép velünk, akkor tároljuk és feldolgozzuk az Ön által megadott információkat (az Ön e-mail címét, a nevét és telefonszámát, ha van ilyen) és a kéréseit, kérdéseit, hogy azokra válaszoljunk.
Az adatkezelés jogszabályi háttere: Az adatkezelés jogszabályi hátterét a Rendelet és az Infotv. előírásai jelentik.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontjával összhangban jogos érdekünk, hogy az ügyfelek kérdéseit és minőségbiztosítását hatékonyan, strukturáltan rögzítsük és dolgozzuk fel.
Az adatkezelés célja: Tájékoztatásnyújtás és panaszkezelés strukturált kezelése.
Az adatkezelés érintettje: Tájékoztatást kérő.
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): megkeresés egyedi azonosítója, név és/vagy telefonszám és/vagy e-mail cím
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): Az egyedi ügyfél-megkeresések adatait 5 évig tároljuk, de bármikor lehetősége van a kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok törlését kérni, kivéve azon adatokat, amelyeket jogszabályi kötelezettségünk megőrizni 5 évig.
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók): A 3.17 alatti szolgáltató.

2.2.4. Szerződéskötés a webáruházon keresztül

2.2.4.1. Szerződéskötés regisztrációt követően, illetve regisztrációval rendelkező felhasználókkal

Az adatkezelés megnevezése: Vásárlás regisztrációval
Az adatkezelés jogszabályi háttere: Az adatkezelés jogszabályi hátterét a Rendelet és az Infotv., valamint a Ptk., az E-kereskedelmi törvény és a 45/2014 Kormányrendelet előírásai jelentik.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontjával összhangban az Ön által leadott megrendelés (szerződés) teljesítése.
Az adatkezelés célja: A megrendelés alapján létrejött szerződés teljesítése.
Az adatkezelés érintettje: Vásárló.
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): regisztrált adatok, számlázási adatok, szállítási adatok
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): A lebonyolított tranzakciók adatait webáruházunk – a vállalatcsoportra irányadó előírások miatt – a regisztrációs fiók törléséig tárolja és jeleníti meg az Ön regisztrációs fiókjában.
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók): A 3.1. alatti tárhelyszolgáltató.

2.2.4.2. Szerződéskötés ügyfélszolgálaton keresztül

Az adatkezelés megnevezése: Az ingyenesen hívható ügyfélszolgálati telefonszámra (06-80-840-840) érkező telefonhívások közül rendelések felvétele, rögzítése az adatkezelő által.
Az adatkezelés jogszabályi háttere: Az adatkezelés jogszabályi hátterét a Rendelet és az Infotv., valamint a Ptk., az E-kereskedelmi törvény és a 45/2014 Kormányrendelet előírásai jelentik.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontjával összhangban az Ön által leadott megrendelés (szerződés) teljesítése.
Az adatkezelés célja: A megrendelés alapján létrejött szerződés teljesítése.
Az adatkezelés érintettje: Vásárló.
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): nem, e-mail cím, telefonszám, név, szállítási cím, számlázási cím
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): Szerződéskötést tartalmazó felvételeket a szerződés teljesítésétől számított 5 év elteltét követő naptári év május 31-ig tároljuk.
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók): A 3.1. alatti tárhelyszolgáltató.

2.2.5. Webáruházon keresztül kötött szerződés teljesítése

2.2.5.1. Bankkártyás fizetés

Az adatkezelés megnevezése: Biztonságos bankkártyás, PayPal és betéti kártyás fizetés a webáruházi rendelés során. Az Adatkezelő oldalán bevitt adatokat az alábbiakban megnevezett pénzügyi szolgáltatók dolgozzák fel, az ő szervereiken tárolódnak a biztonságos fizetéshez kapcsolódó adatok (bankkártyaszám, lejárati dátum, bankkártyatulajdonos, biztonsági kód, PayPal-fiók esetén annak regisztrációs adatai) és a tranzakció azonosítója, az Adatkezelő részére bankkártyás fizetés esetén a Saferpay Secure Card Data (SCD) szolgáltatás révén kizárólag a kártyaszám titkosított töredéke (utolsó 4 számjegye) és a lejárati dátum kerül továbbításra.
Az adatkezelés jogszabályi háttere: Az adatkezelés jogszabályi hátterét a Rendelet és az Infotv., valamint a Ptk., az E-kereskedelmi törvény és a 45/2014 Kormányrendelet előírásai jelentik.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontjával összhangban az Ön által leadott megrendelés (szerződés) teljesítése.
Az adatkezelés célja: Szerződés teljesítése.
Az adatkezelés érintettje: Vásárló.
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): Az Adatkezelő részére az Ön bankkártyájának száma nem kerül teljes egészében továbbításra, annak csupán egy töredéke (bankkártya utolsó 4 számjegye), a bankkártya lejárati dátuma, valamint a fizetés megtörténte és a tranzakció azonosítója.
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): A lebonyolított tranzakciók adatait webáruházunk – a vállalatcsoportra irányadó előírások miatt – a szerződés teljesítésétől számított 10 év elteltét követő naptári év május 31-ig tárolja. A kártyaszám utolsó 4 számjegye a regisztrációs fiókba is elmentésre kerül a későbbi vásárlások gyorsabb ügyintézése és a tranzakciók vásárló általi ellenőrizhetőség érdekében, azonban Ön bármikor törölheti ezen adatot.
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók): 3.1. alatti tárhelyszolgáltató. SIX Payment Services (3.4. pont alatt) és PayPal (3.5. pont alatt), mint pénzügyi szolgáltatók, adatkezelési tájékoztatói szerint:
https://www.six-payment-services.com/classic/hu/home.html#country=hu
https://www.paypal.com/hu/webapps/mpp/home

2.2.5.2. Számla kiállítása a rendelés kapcsán

Az adatkezelés megnevezése: Az Adatkezelő az általa történt értékesítésről jogszabályokban előírt bizonylatokat állít ki.
Az adatkezelés jogszabályi háttere: Az adatkezelés hátterét a Rendelet és az Infotv. előírásai, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, a Sztv.-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.
Az adatkezelés célja: A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük. A kiállított számlákat az Adatkezelő e-számla formájában küldi meg azon ügyfélszolgálati vonalon rendelést leadók kivételével, akik nem rendelkeznek e-mail címmel (részükre a számla kipostázásra kerül). Az e-számlák kiállítása és megküldése a szamlazz.hu szolgáltatása révén történik meg, a szolgáltatóval kiépített biztonságos adatkapcsolat útján.
Az adatkezelés érintettje: Vásárló.
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): A számla kiállításához számlázási név és cím, gazdálkodó szervezet esetén adószám is szükséges.
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy az Adatkezelő a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogszerűen őrzi meg a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig. A lebonyolított tranzakciók adatait webáruházunk – a vállalatcsoportra irányadó előírások miatt – a szerződés teljesítésétől számított 10 év elteltét követő naptári év május 31-ig tárolja.
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók): E-számla esetén a KBOSS.hu Kft. (3.18. pont alatt), postai úton megküldött számla esetén a Magyar Posta Zrt. (3.19. pont alatt).

2.2.5.3. A megrendelt termékek összekészítése és csomag összeállítása

Az adatkezelés megnevezése: Az Ön által leadott rendeléseket a Deichmann logisztikai szolgáltatója állítja össze.
Az adatkezelés jogszabályi háttere: Az adatkezelés jogszabályi hátterét a Rendelet és az Infotv., valamint a Ptk., az E-kereskedelmi törvény és a 45/2014 Kormányrendelet előírásai jelentik.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontjával összhangban az Ön által leadott megrendelés (szerződés) teljesítése.
Az adatkezelés célja: Megrendelt termékek összekészítése és a kiszállítandó csomagok összeállítása.
Az adatkezelés érintettje: Vásárló.
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): Megrendelés adatai.
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): A szerződés teljesítésére vonatkozó iratokat, adatokat a szerződés teljesítésétől számított 5 év elteltét követő naptári év május 31-ig tároljuk.
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók): A Fiege Kft. (3.2. pont alatt), mint adatfeldolgozó.

2.2.5.4. Kiszállítás futárszolgálat révén

Az adatkezelés megnevezése: Az Ön által leadott rendeléseket a Deichmann szállítási szolgáltatója kézbesíti.
Az adatkezelés jogszabályi háttere: Az adatkezelés jogszabályi hátterét a Rendelet és az Infotv., valamint a Ptk., az E-kereskedelmi törvény és a 45/2014 Kormányrendelet előírásai jelentik.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontjával összhangban az Ön által leadott megrendelés (szerződés) teljesítése.
Az adatkezelés célja: A megrendelt termékek kiszállítása.
Az adatkezelés érintettje: Vásárló.
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): Szállítási adatok (szállítási cím vagy kiválasztott üzlet), utánvétel összege.
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): A szerződés teljesítésére vonatkozó iratokat, adatokat a szerződés teljesítésétől számított 5 év elteltét követő naptári év május 31-ig tároljuk.
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók): A GLS Kft. (3.3. pont alatt), mint közös adatkezelő az ÁSZF 4.2. pontja szerint.

2.2.5.5. Elállási jog gyakorlás a fogyasztó által

Az adatkezelés megnevezése: A vásárlót, mint fogyasztót megillető elállási jog gyakorlásával kapcsolatos adminisztrációs feladatok: elállási nyilatkozat kiállítása és visszaérkezett elállási nyilatkozatok, visszaküldött termékek feldolgozása.
Az adatkezelés jogszabályi háttere: Az adatkezelés jogszabályi hátterét a Rendelet és az Infotv., valamint a Ptk., az E-kereskedelmi törvény és a 45/2014 Kormányrendelet előírásai jelentik.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján a Deichmannt terhelő, a Ptk.-ban és a 45/2014 Kormányrendeletben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.
Az adatkezelés célja: Elállási jog gyakorlásának biztosítása (jogszabályi kötelezettség).
Az adatkezelés érintettje: Vásárló.
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): Számlázási és szállítási adatok, elállás révén visszautalandó összeg kapcsán megadott bankszámlaszám, illetve bankkártyás és PayPal-fizetés tranzakciós azonosítója.
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy az Adatkezelő a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni. Az Adatkezelő az adatokat – a vállalatcsoportra irányadó előírások miatt – a szerződés teljesítésétől számított 10 év elteltét követő naptári év május 31-ig tárolja.
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók): Fiege Kft. (3.2. pont alatt), mint adatfeldolgozó az ÁSZF 7. pontja szerint, a visszautalás kapcsán a 3.1. alatti tárhelyszolgáltató, a SIX Payment Services (3.4. pont alatt) és PayPal (3.5. pont alatt), mint pénzügyi szolgáltatók.

2.2.5.6. Panaszkezelés fogyasztói panasz esetén

Az adatkezelés megnevezése: Ön termékkel vagy a Deichmann tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait (panaszait) a vonatkozó eljárás szerint terjesztheti elő.
Az adatkezelés jogszabályi háttere: Az adatkezelés jogszabályi hátterét a Rendelet és az Infotv., valamint a Ptk. és az 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről előírásai jelentik.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján a Deichmannt terhelő, a Ptk.-ban és a fogyasztói panaszokra vonatkozó jogszabályokban megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.
Az adatkezelés célja: Fogyasztói panaszok kezelése (jogszabályi kötelezettség).
Az adatkezelés érintettje: Vásárló.
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): név, e-mail cím vagy cím, panasszal érintett személyes adatok
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): A panaszkezelés iratainak, felvételeinek megőrzése a panaszügyintézés lezárásától számított 5 év elteltét követő naptári év május 31. napjáig.
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók): ÁSZF 7. pontja alapján

2.2.5.7. Adatkezelés szavatossági igény érvényesítése kapcsán

Az adatkezelés megnevezése: A vásárolt termék hibája esetén Ön - választása szerint – termékszavatossági vagy kellékszavatossági igényt érvényesíthet.
Az adatkezelés jogszabályi háttere: Az adatkezelés hátterét a Rendelet és az Infotv. előírásai, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26) kormányrendelet és a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet jelentik.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, a Ptk.-ban és a szavatosságvállalásra vonatkozó jogszabályokban megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.
Az adatkezelés célja: A szavatossági igény teljesítése (jogszabályi kötelezettség).
Az adatkezelés érintettje: Vásárló.
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): Az adatkezelés során a Deichmann az Ön nevét (cégnevet), számlázási adatait, a megvásárolt termék termékneve, cikkszáma és gyári számát, valamint a vásárlás időpontját kezeli.
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): Az adatokat az Adatkezelő a szavatossági idő lejártától számított 3 év elteltét követő naptári év május 31-ig kezeli.
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók): ÁSZF 5. és 6. pontja alapján

2.2.6. Honlaphoz kapcsolódó marketing tevékenységek

2.2.6.1. Hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés megnevezése: Hírlevelünkre való feliratkozáskor Ön beleegyezik abba, hogy e-mailen keresztül kínálatunkra és termékeinkre vonatkozó információkat küldjünk meg Önnek és statisztikai céllal anonim formában értékeljük ki, hogy mely linkekre kattint Ön a hírlevelünkben. Ez azonban nem teszi felismerhetővé, hogy konkrétan ki az a személy, aki kattintott. A hírlevelekben tracking pixeleket használunk ennek érdekében, amellyel anonim felhasználói profilok jönnek létre és így kínálatunk legoptimálisabb összetétele érdekében elemezzük, hogy hírlevélre feliratkozott felhasználóink mely linkekre kattint a hírlevelünkben.
Az adatkezelés jogszabályi háttere: Az adatkezelés jogszabályi hátterét a Rendelet és az Infotv., valamint az e-Privacy Irányelv előírásai jelentik.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: A termékkínálat optimalizálása, szolgáltatása javítása, valamint akciók és termékkínálat ajánlása a feliratkozó látogatók számára.
Az adatkezelés érintettje: Hírlevélre feliratkozó látogató.
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): hírlevél-feliratkozás adatai
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): Az Ön hozzájárulásának visszavonásáig. Ha Ön a későbbiekben nem szeretne több hírlevelet kapni tőlünk, akkor ez irányú beleegyezését bármikor visszavonhatja, ehhez elegendő egy erre szolgáló, utaló közlés bármely itt megadott elérhetőségre, illetve minden hírlevélben talál egy leiratkozási linket is, illetve a https://www.deichmann.com/HU/hu/shop/content/nl_tracking_unsubscribe.html linkre kattintva Ön megtilthatja, hogy adatokat gyűjtsünk a hírlevél tevékenységével kapcsolatban. Ön így bármikor visszavonhatja hozzájárulását a továbbihírlevél-követés funkció használatához, amely a már összegyűjtött felhasználói adatok törléséhez is vezet.
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók): Az InxMail (3.12. pont alatt), mint adatfeldolgozó.

2.2.6.2. Retargeting alapján termékajánlás

Az adatkezelés megnevezése: A honlapunkon keresztül megbízható technikai partnerekkel, megbízható hirdetési partnerekkel tudunk információt cserélni. A Criteo szolgáltatások sütiket használnak, annak érdekében, hogy a szörfölési magatartás adatait álnevesített módon gyűjtsék ki és a kontextusnak megfelelő reklámokat (bannereket) az Ön érdeklődésének megfelelően kínálják fel, ez kapcsolja össze eszközeit és / vagy felhasználói környezetét, és zökkenőmentes felhasználói élményt kínál az Ön által használt eszközökön és környezeteken. Az összekapcsolási képességekkel kapcsolatos további részletekért tekintse meg a fent említett platformokon vagy az alábbi magyarázatokban található adatvédelmi irányelveket: http://www.networkadvertising.org/choices/
http://www.youronlinechoices.com/
Az adatkezelés jogszabályi háttere: Az adatkezelés jogszabályi hátterét a Rendelet és az Infotv., valamint az e-Privacy Irányelv előírásai jelentik.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: A felhasználó érdeklődésének megfelelő termékajánlások nyújtása
Az adatkezelés érintettje: A honlap látogatója.
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): IP cím, cookie-k (reklámazonosítók)
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): Amennyiben Ön azt szeretné, hogy kontextusnak megfelelő e-mail ajánlatokat többé ne kapjon, akkor kérjük, kattintson ide: https://www.criteo.com/de/privacy/
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók): A Criteo (3.9. pont alatt), mint közös adatkezelő.

2.2.6.3. Vásárlói értékelés adás az eKomi rendszerén keresztül

Az adatkezelés megnevezése: A vásárlók kínálatra és termékekre vonatkozó értékelése céljából valamint a saját minőségbiztosításunk számára az eKomi Ltd. („eKomi”) értékelő szoftverét integráltuk. Ezen az értékelő szoftveren keresztül Ön vásárlás után anonim értékelést adhat velünk kapcsolatos tapasztalatairól. A megrendelés lebonyolítása után Ön kap a Deichmann-tól egy e-mailt azzal a kéréssel, hogy adjon értékelést, amelyhez egy odaillő linket, értékelési felületet továbbítunk Önnek. Az értékelés önkéntes. Ön figyelmen kívül is hagyhatja az értékelésre irányuló kérést. Amennyiben viszont értékeli tevékenységünket, akkor segít bennünket abban, hogy kínálatunkat tovább javítsuk, ami az Ön és a többi vevő javát is szolgálhatja. Semmilyen személyes adatot nem továbbítunk az eKomi számára, hanem csupán a megrendelésszámot és a rendelésben szereplő város nevét. Az eKomi-n keresztüli értékelésekor megadhatja e-mail címét, amelyen később értékelését illetően kapcsolatot tarthatunk Önnel. Így tudunk pl. egyénileg is az Ön észrevételére reagálni, kérdéseit megválaszolni vagy egyéb segítséget nyújtani. Az e-mail címének megadása önkéntes alapon történik, amelyre az eKomi adatvédelmi előírásai érvényesek.
Az adatkezelés jogszabályi háttere: Az adatkezelés jogszabályi hátterét a Rendelet és az Infotv. előírásai jelentik.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: Értékelés révén szolgáltatás javítása, tájékozódók számára információnyújtás a szolgáltatás színvonaláról.
Az adatkezelés érintettje: Értékelést adó vásárló.
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): megrendelésszám, város, értékelés, további kapcsolatfelvétel érdekében: e-mail cím
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): Az Adatkezelő számára az értékelések anonim módon kerülnek továbbításra kivéve, ha az értékelést adó személy kapcsolatfelvétel céljából megadja e-mail címét, amely esetben a tájékoztatásnyújtásra vonatkozó jelen tájékoztató szerintiek irányadók.
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók): Az eKomi (3.10. pont alatt), mint adatfeldolgozó.

2.2.6.4. Termékajánlás felhasználók részére

Az adatkezelés megnevezése, leírása: A Deichmann webáruházban a személyes termékjavaslatokhoz böngészési előzményeket használnak. Ez magában foglalja különösen azokat a cikkeket és termékkategóriákat, amelyeket már Ön megnézett, amelyekre rákeresett. Az erre a célra gyűjtött összes információt névtelen formában tárolják, és az Ön személyére vonatkozó következtetés nem lehetséges.
Az adatkezelés jogszabályi háttere: Az adatkezelés jogszabályi hátterét a Rendelet és az Infotv., valamint az e-Privacy Irányelv előírásai jelentik.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: A látogatási magatartás elemzése révén a termékajánlás.
Az adatkezelés érintettje: A webáruház látogatói.
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): IP cím, cookie
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): Ön bármikor jövőbeni hatállyal megakadályozhatja a termékajánlást szolgáló adatok gyűjtését, illetve tárolását, amennyiben ezt a következő linkeken teszi meg: https://www.dynamicyield.com/privacy-policy/ oldalon található „Cookie Settings” alatt
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók):  A 3.1. pont alatti tárhelyszolgáltató, a Dynamic Yield Ltd. (3.6. pont alatt és a https://www.dynamicyield.com/privacy-policy/ oldalon), mint adatfeldolgozó

2.2.6.5. A Google Analytics elemzés használata

Az adatkezelés megnevezése, leírása: A webáruház és a Shoelove blog a "Google Analytics" szolgáltatást használja, hogy elemezze a látogatók oldalhasználatát. A szolgáltatás cookie-kat használ és az általuk összegyűjtött információkat a Google szerverére küldik, ahol tárolják. Ezen a weboldalon IP névtelenítés valósul meg (https://policies.google.com/technologies/cookies), ami azt jelenti, hogy a felhasználók IP-címe az EU tagállamaiban és az Európai Gazdasági Térségben lerövidül, így megszüntetve az IP-cím személyes hivatkozását. A Deichmann, mint a webáruház és a blog üzemeltetője az így összegyűjtött információkat felhasználja az oldalak tevékenységének és webhelytevékenységének értékelésére. Bővebb információt itt talál a szolgáltatásról: https://support.google.com/analytics/answer/2700409?hl=en&ref_topic=2919631
Az adatkezelés jogszabályi háttere: Az adatkezelés jogszabályi hátterét a Rendelet és az Infotv., valamint az e-Privacy Irányelv előírásai jelentik.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: A Google arra használja ezeket az adatokat, hogy az Ön honlap-látogatási szokásait kiértékelje, jelentéseket állítson össze ezekről, valamint arra, hogy egyéb, a weboldallal és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson, így támogatva, hogy az Adatkezelő elemezze a webáruház, illetve a blog látogatottságát, segítve ezzel a weboldalfejlesztést a felhasználói élmény fokozása, a minél jobb szolgáltatásnyújtás érdekében.
Az adatkezelés érintettje: A webáruház és a Shoelove blog látogatói.
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): cookie-k
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): Lehetősége van arra, hogy megakadályozza a cookie-k tárolását az Ön eszközén a megfelelő beállításokkal a böngészőben, így azonban előfordulhat, hogy egyes funkciók nem lesznek elérhetők. A böngésző eszköztárától függően találhatóak meg a cookie-k/sütik/követési funkciók elhelyezkedései, általában azonban az Eszközök azon belül a Beállítások azon belül az Adatvédelem beállításai alatt állíthatja be, hogy milyen követési funkciókat engedélyez vagy tilt meg az informatikai eszközén. Azok a látogatók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt: ehhez kérjük, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout), és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók): A Google Inc. (3.14. pont alatt), amely szolgáltatóval a hatályos Bizottsági határozat (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en) szerinti általános szerződés feltételek vannak érvényben (https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=en-US).

2.2.6.6. Közösségi oldalakon való megjelenés

Az adatkezelés megnevezése, leírása: A Deichmann közösségi oldalakon keresztül kapcsolatot tart a honlap felhasználóival, a webáruház felhasználóival és vásárlóival, valamint a Shoelove blog olvasóival.
Az egyes platformok kapcsán további részletes információkat és beállítási tudnivalókat az egyes platformok adatvédelmi nyilatkozatában talál:
https://www.facebook.com/about/privacy
https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388/
https://www.youtube.com/intl/hu/yt/about/policies/#community-guidelines
Az online megjelenésünk során úgynevezett Plugint használunk (a továbbiakban "beépülő modult"), mely a facebook.com (továbbiakban "Facebook") közösségi hálózathoz tartozik. Honlapunk böngészése közben azokon az oldalakon, ahol ez a beépülő modul megtalálható, vizuálisan is megjelenik a beépülő modul tartalma, melyet a Facebook szerverei töltenek be. Ezalatt a Facebook szervereinek adatok továbbítódnak az Ön tevékenységéről. Amennyiben a Facebook közösség tagja, és be van jelentkezve oda, úgy a Facebook felismeri Önt és a beépülő modul által küldött információkat továbbítja a Facebook profiljára. Ha használja a beépülő modult (pl.: rákattint a "tetszik" gombra, vagy kommentet hagy hátra), úgy ezek az információk is továbbítódnak az Ön Facebook profiljára. Ezzel egyidejűleg információk továbbítódnak a Facebook szerverei felé, mely az Ön böngészési szokásait tartalmazza attól függetlenül, hogy használta-e a beépülő modult, vagy sem. Az adatok továbbításának a megakadályozásához kérjük, lépjen ki Facebook profiljából még mielőtt honlapunkat megtekintené.
Az adatkezelés jogszabályi háttere: Az adatkezelés jogszabályi hátterét a Rendelet és az Infotv., valamint az e-Privacy Irányelv előírásai jelentik.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: Kapcsolattartás felhasználókkal a közösségi platformokon.
Az adatkezelés érintettje: A honlap látogatója.
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): Közösségi oldalon használt felhasználó név és a felhasználó által nyilvánossá tett információk.
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): Önnek az egyes platformok szabályzata alapján van lehetősége az adatokat törölni.
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók): A Facebook, a YouTube, az Instagram önálló adatkezelők, a Facebook plugin vonatkozásában a Facebook (3.11. pont alatt) közös adatkezelő.

2.2.6.7. Push üzenetek küldése

Az adatkezelés megnevezése, leírása: A “Push üzenet” mobiltelefonon megjelenő azonnali értesítés egy alkalmazás aktuális változásairól. Ezek az üzenetek az Android és iOS eszközökön megtalálható alkalmazáson belül jelennek meg. Az üzenetek abban az esetben jelennek, amennyiben Ön letöltötte a Deichmann mobilalkalmazását és engedélyezte az alkalmazáson belül a push üzenetek fogadását, amelyet az értesítési központban tud megtenni.
Az adatkezelés jogszabályi háttere: Az adatkezelés jogszabályi hátterét a Rendelet és az Infotv., valamint az e-Privacy Irányelv előírásai jelentik.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: A felhasználó értesítése a mobilapplikáció változásairól.
Az adatkezelés érintettje: A mobilapplikációt letöltő felhasználó.
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): A Deichmann alkalmazásról az adatkezelő kizárólag anonim adatokat kezel, az egyes felhasználókat nem keresi meg közvetlenül.
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): Android vagy iOS készülékének beállításai között a Deichmann alkalmazásnál bármikor visszavonhatja a push üzenetek fogadásának engedélyezését.
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók): OneSignal (3.15 pont alatt), mint közös adatkezelő.

2.2.6.8. Rajongói oldal kezelése

Az adatkezelés megnevezése, leírása: A Deichmann egy Facebook Fanpage oldalt (Rajongói oldalt) működtet. A Facebook Insights eszköz lehetővé teszi a Facebook Rajongói oldalak üzemeltetőinek, hogy nyomon kövessék a felhasználók és a rajongók közötti kölcsönhatásokat, és értékeljék azok fejlődését. E célból különféle statisztikák állnak rendelkezésre: egyrészt magukkal a felhasználókkal foglalkoznak, és például tükrözik a nemek arányát, a korstruktúrát vagy a regionális eloszlást, másrészt viszont bemutatják az interakció típusát és mértékét a rajongói oldalon (például értékelik a tartományt, a látogatásokat és a hozzászólásokat). Bővebb információt itt talál a funkcióról: https://www.facebook.com/business/a/page/page-insights. A Facebook Insights-ban megjelenített és értékelt összes adat névtelenül jelenik meg, így az Adatkezelő nem tud következtetéseket levonni az egyénekről, illetve nem lehetséges az egyéni felhasználók személyes profiljának elérése.
Az adatkezelés jogszabályi háttere: Az adatkezelés jogszabályi hátterét a Rendelet és az Infotv., valamint az e-Privacy Irányelv előírásai jelentik.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: Kapcsolattartás felhasználókkal a közösségi platformokon.
Az adatkezelés érintettje: A közösségi oldal látogatója.
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): Közösségi oldalon használt felhasználó név és a felhasználó által nyilvánossá tett információk.
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): Önnek a közösségi platform szabályzata alapján van lehetősége az adatokat törölni.
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók): A Facebook (3.11. pont alatt) önálló adatkezelő.

2.2.7. Álláspályázatokhoz kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés megnevezése: Válaszadás a karrieroldalon keresztül történő álláspályázók számára, álláspályázatok feldolgozása.
Az adatkezelés jogszabályi háttere: Az adatkezelés jogszabályi hátterét a Rendelet és az Infotv. előírásai jelentik.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: Üres állások betöltése.
Az adatkezelés érintettje: Álláspályázó.
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): nyitott pozíciók keresése kapcsán: pozíciócsoport(ok), munkavégzés helyének területi behatárolása pályázat kapcsán: keresztnév, vezetéknév, utca, házszám, város, irányítószám, ország, születési idő, telefonszám, e-mail, bérigény, munkaviszony legkorábbi kezdete a pályázó megadhatja továbbá, hogy hol találkozott a hirdetésünkkel, illetve fel tud tölteni fényképet, önéletrajzot, referencialevelet, bizonyítvány másolatot, kísérőlevelet
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): Az álláspályázatokat 6 hónapig tároljuk, de bármikor lehetősége van a pályázat során megadott személyes adatok törlését, helyesbítését kérni.
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók): Infoniqa HR Solutions (3.13. pont alatt), mint közös adatkezelő.

2.3. További adatkezelések

Amennyiben a Deichmann további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit a Deichmann-nak teljesítenie kell. A Deichmann az adattovábbításokról a Rendelet elvárásainak megfelelőség érdekében és az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított a Deichmann), amelynek tartalmáról kérésére a Deichmann tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

3. Tájékoztatás adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről, valamint közös adatkezeléssel érintett társaságokról

3.1. A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozói tevékenység
Az adatfeldolgozó megnevezése: Deichmann SE, E-Commerce
Az adatfeldolgozó levelezési címe: Deichmannweg 9, 45359 Essen, Németország
Az adatfeldolgozó e-mail címe: customer-service-dsd@deichmann.com
Az adatfeldolgozó telefonszáma: +49 0800 / 5020500
A Deichmann SE a Deichmann-nal kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi a szervereken. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

3.2. A logisztikai szolgáltatással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység
Az adatfeldolgozó megnevezése: Fiege Szállítmányozási és Logisztikai Kft.
Az adatfeldolgozó levelezési címe: 1225 Budapest, Campona utca 1.
Az adatfeldolgozó elérhetősége: info@fiege.com
A Fiege Kft. a Deichmann-nal kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a megrendelt termékek összekészítésében és a csomagok összeállításában, szállításra átadásában.

3.3. A csomagszállítással összefüggő adatkezelői tevékenység
A közös adatkezelő megnevezése: GLS General Logistics System Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
A közös adatkezelő levelezési címe: 2351 Alsónémedi, Európa utca 2.
A közös adatkezelő e-mail címe: adatvedelem@gls-hungary.hu 
A GLS Hungary Kft. a Deichmann-nal kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában, honlapján közzétett tájékoztatójának (https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat) megfelelően. Ennek során a GLS Hungary Kft. a vevő nevét, címét, az utánvétel összegét e-mail címét és a telefonszámát a megrendelt áru kiszállítást követően a GLS Hungary Kft. működésére irányadó, a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény rendelkezései szerint 1 (egy) évig köteles kezelni, ezt követően haladéktalanul törli.

3.4. A bankon keresztüli fizetéssel (bankkártyás fizetéssel) összefüggő adatfeldolgozói tevékenység
Az adatfeldolgozó megnevezése: SIX Payment Services
Az adatfeldolgozó levelezési címe: CH-8021 Zurich, Hardturmstrasse 201
Az adatfeldolgozó e-mail címe: premium.ch@six-payment-services.com
A SIX Payment Services mint pénzügyi szolgáltató a rá irányadó jogszabályoknak, honlapján közzétett adatkezelési tájékoztatónak megfelelően végzi adatkezelési tevékenységét.

3.5. PayPal szolgáltatáson keresztüli fizetéssel (bankkártyás fizetéssel) összefüggő adatfeldolgozói tevékenység
Az adatfeldolgozó megnevezése: PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A.
Az adatfeldolgozó levelezési címe: 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg
Az adatfeldolgozó telefonszáma: 00 1 402-935-2050
A PayPal mint pénzügyi szolgáltató a rá irányadó jogszabályoknak, honlapján közzétett adatkezelési tájékoztatónak megfelelően végzi adatkezelési tevékenységét.

3.6. Dynamic Yield személyre szabott termékajánlással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység
Az adatfeldolgozó megnevezése: Dynamic Yield Ltd.
Az adatfeldolgozó levelezési címe: Highlands House, Basingstoke Road, Spencers Wood, Reading, Berkshire, England RG7 1NT, Egyesült Királyság
Az adatfeldolgozó e-mail címe: privacy@dynamicyield.com
A Dynamic Yield, mint terméksajánlást végző szolgáltató a rá irányadó jogszabályoknak, honlapján közzétett adatkezelési tájékoztatónak megfelelően végzi adatkezelési tevékenységét.

3.7. AppNexus webelemzéssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenység
Az adatfeldolgozó megnevezése: AppNexus Inc.
Az adatfeldolgozó levelezési címe: 28 W 23rd Street, 4th floor, New York, NY, 10010, USA
Az adatfeldolgozó e-mail címe: cybersec@appnexus.com
Az AppNexus, mint webelemzést végző szolgáltató a rá irányadó jogszabályoknak, honlapján közzétett adatkezelési tájékoztatónak megfelelően végzi adatkezelési tevékenységét.

3.8. FreshChat chatszolgáltatással összefüggő közös adatkezelő
A közös adatkezelő megnevezése: Freshworks Inc.
A közös adatkezelő levelezési címe: Alte Jakobstrasse 85/86, 10179 Berlin, Németország
A közös adatkezelő elérhetősége: https://www.freshworks.com/contact/
A Freshworks, mint beszélgetési platformot működtető vállalkozás a rá irányadó jogszabályoknak, honlapján közzétett adatkezelési tájékoztatónak (https://www.freshworks.com/privacy/, https://www.freshworks.com/gdpr/) megfelelően végzi adatkezelési tevékenységét.

3.9. Criteo retargetinggel összefüggő közös adatkezelés
A közös adatkezelő megnevezése: Criteo SA
A közös adatkezelő levelezési címe: 32 Rue Blanche,75009 Párizs, Franciaország
A közös adatkezelő e-mail címe: cil@criteo.com
A Criteo, mint retargeting szolgáltatást nyújtó a rá irányadó jogszabályoknak, honlapján közzétett adatkezelési tájékoztatónak megfelelően végzi adatkezelési tevékenységét.

3.10. eKomi értékeléssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenység
Az adatfeldolgozó megnevezése: eKomi, Ltd.
Az adatfeldolgozó levelezési címe: Markgrafenstraße 11, 10969 Berlin, Németország
Az adatfeldolgozó e-mail címe: dataprotection@eKomi.de
Az eKomi, mint értékelési platformot működtető a rá irányadó jogszabályoknak, honlapján közzétett adatkezelési tájékoztatónak megfelelően végzi adatkezelési tevékenységét.

3.11. Facebook plugin beépülő modullal összefüggő közös adatkezelés
A közös adatkezelő megnevezése: Facebook Inc.
A közös adatkezelő levelezési címe: 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
A közös adatkezelő elérhetősége: Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland
A Facebook, mint közösségi platformot működtető és beépülő modulok szolgáltatója a rá irányadó jogszabályoknak, honlapján közzétett adatkezelési tájékoztatónak megfelelően végzi adatkezelési tevékenységét.

3.12. Hírlevélküldéssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenység
Az adatfeldolgozó megnevezése: Inxmail GmbH
Az adatfeldolgozó levelezési címe: Wentzingerstraße 17, 79106 Freiburg, Deutschland
Az adatfeldolgozó telefonszáma: +49 761 296979-0
Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@inxmail.de
Az InxMail, mint hírlevélküldő szolgáltató a rá irányadó jogszabályoknak, honlapján közzétett adatkezelési tájékoztatónak megfelelően végzi adatkezelési tevékenységét.

3.13. Álláspályázatokkal közös adatkezelés
A közös adatkezelő megnevezése: Infoniqa HR Solutions GmbH
A közös adatkezelő levelezési címe: Traunufer Arkade 1, A-4600 Thalheim bei Wels, Ausztria
A közös adatkezelő elérhetősége: deichmann-support@infoniqa-hr.com
Az Infoniqa HR Solutions, mint munkaerőtoborzó a rá irányadó jogszabályoknak, honlapján közzétett adatkezelési tájékoztatónak megfelelően végzi adatkezelési tevékenységét.

3.14. Google Analytics elemzéssel összefüggő közös adatkezelés
A közös adatkezelő megnevezése: Google Inc.
A közös adatkezelő levelezési címe: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, Egyesült Államok
A közös adatkezelő elérhetősége:
https://www.google.com/contact/
A Google Inc. Google Analytics elemző rendszere a rá irányadó jogszabályoknak, honlapján közzétett adatkezelési tájékoztatónak megfelelően végzi adatkezelési tevékenységét.

3.15. PUSH üzenetek küldésével összefüggő közös adatkezelés
A közös adatkezelő megnevezése: OneSignal
A közös adatkezelő levelezési címe:
2850 S Delaware St Suite 201, San Mateo, CA 94403
A közös adatkezelő elérhetősége: https://onesignal.com/contact
A OneSignal a rá irányadó jogszabályoknak, honlapján közzétett adatkezelési tájékoztatónak megfelelően végzi adatkezelési tevékenységét.

3.16. Content Square webelemzéssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenység
Az adatfeldolgozó megnevezése: Content Square S.A.S
Az adatfeldolgozó levelezési címe: 5 boulevard de la Madeleine, 75001 Párizs, Franciaország
Az adatfeldolgozó e-mail címe: contact@contentsquare.com
A Content Square, mint webelemzést működtető a rá irányadó jogszabályoknak, honlapján közzétett adatkezelési tájékoztatónak megfelelően végzi adatkezelési tevékenységét.

3.17. FreshDesk ügyfélkapcsolati ticketrendszerrel összefüggő közös adatkezelés
A közös adatkezelő megnevezése: Freshworks Inc.
A közös adatkezelő levelezési címe: Alte Jakobstrasse 85/86, 10179 Berlin, Németország
A közös adatkezelő elérhetősége: https://www.freshworks.com/contact/
A Freshworks, mint ügyfélkapcsolati rendszert működtető vállalkozás a rá irányadó jogszabályoknak, honlapján közzétett adatkezelési tájékoztatónak (https://www.freshworks.com/privacy/) megfelelően végzi adatkezelési tevékenységét.

3.18. Az elektronikus számlázással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység
A közös adatkezelő megnevezése: KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
A közös adatkezelő levelezési címe: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
A közös adatkezelő elérhetősége: info@szamlazz.hu
A szamlazz.hu oldalt működtető KBOSS.hu Kft. a rá irányadó jogszabályoknak, a vele létrejött megállapodás és az Adatkezelő utasításainak megfelelően végzi adatkezelési tevékenységét.

3.19. A postai szolgáltatással összefüggő adatkezelői tevékenység
A közös adatkezelő megnevezése: Magyar Posta Zrt.
A közös adatkezelő levelezési címe: 1540 Budapest
A közös adatkezelő e-mail címe: ugyfelszolgalat@posta.hu
A Magyar Posta Zrt. postai szolgáltatást végez a honlapján közzétett tájékoztatójának (https://posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato#2.) megfelelően, a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény rendelkezései szerint.

4. Adatbiztonsági intézkedések

Megfelelő biztonsági intézkedéseket hoztunk annak érdekében, hogy a személyes adatokat védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Technikai és szervezeti intézkedéseket tettünk a biztonság érdekében, hogy az Ön személyes adatait megóvjuk az adatvesztéstől, adatmegsemmisítéstől, adatmanipulációtól és a jogtalan hozzáféréstől. Senki nem tud ugyan teljes védelmet biztosítani, de honlapunkat és egyéb rendszereinket azonban technikai és szervezeti intézkedésekkel meg tudjuk védeni, hogy illetéktelen személyek által az Ön adatai ne vesszenek el, ne semmisüljenek meg, azokhoz ne férhessenek illetéktelenek hozzá, ne változtathassák meg és ne terjeszthessék azokat.

4.1. Internet-biztonság
A Deichmann böngészőjén keresztül szabványosított biztonsági intézkedéseket használ: az ún. SSL-titkosítást. Az SSL (Secure-Socket-Layer) eljárással meg lehet védeni azokat az adatokat, amelyeket az ügyfél az interneten keresztül egy vállalat szerverére küld. Az SSL háromszoros védelmet nyújt: 1) a továbbított adatok titkosításra kerülnek 2) biztosított, hogy az űrlap csak arra a szerverre kerüljön visszaküldésre, amelyről az megnyitásra került 3) ellenőrzésre kerül, hogy az adatok teljes körűen és változatlanul megérkeznek-e a címzetthez. A használt adatok titkosítás tehát SSL-lel történik – ún. SSL-titkosítás. A használt adatok titkosítása SSL-tanúsítvánnyal történik (2-es) 256 bit-tel, 2048 bit-tel pedig a maximális titkosítási kiterjesztésben.

Az SSL-védett tartományokat böngészőjében a lakat szimbólumról ismerheti fel. A biztonságos kapcsolatok általában címükben is felismerhetők, amelyek „https://" kezdetűek. Ha Ön a lakat jelre duplán kattint, részletesebb információt kap a biztonsági tanúsítványról.

Az Ön személyes adatait ezzel a titkosítással biztonságosan továbbítjuk. Ez érvényes az Ön megrendelésére, de bejelentkezésére (login) is.

4.2. Tűzfalak alkalmazása
Annak érdekében, hogy védekezzünk a kiber-támadásokkal és csalásokkal szemben, tűzfalakat használunk. Ennek megfelelően dolgozzuk fel, kezeljük a személyes adatokat (IP-címeket, a webáruház meglátogatásának időpontját) is.

4.3. Adatbiztonság
Minden munkatársunk kötelessége, hogy betartsa az adatokkal kapcsolatos titoktartást, vagyis bizalmasan kezelje a személyes adatokat. Biztonsági intézkedéseinket a technológiai fejlődésnek megfelelően folyamatosan átdolgozzuk.

A felhasználó köteles a regisztráció során a valóságnak megfelelő és teljes információt közölni a regisztrációs adatlap kérdéseire vonatkozóan, valamint a regisztrációs adatokat változás esetén megfelelően frissíteni.

A felhasználó által nyújtott adatok valótlansága, hiányossága vagy pontatlansága esetén a Deichmann-nak jogában áll részlegesen vagy teljes mértékben felfüggeszteni vagy megszüntetni a felhasználó hozzáférését. A Deichmann fenntartja magának azt a jogot, hogy bármikor, saját belátása szerint azonnal megszüntesse a felhasználónak a webáruház használatához és hozzáféréséhez való jogát, amennyiben a felhasználó megsérti a vonatkozó felhasználási feltételeket vagy bármely vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit.

A felhasználó kizárólag olyan adatokat adhat meg, amelyek kapcsán igazolni tudja, hogy az adatokat jogszerűen adja meg a Deichmann-nak, ideértve különösen a szállítási címként megjelenített, harmadik személyre vonatkozó adatokat.

A felhasználó tudatában van annak, hogy harmadik személyek személyes adatai jogi védelmet élveznek, azok megsértése jogi eljárásokat vonhat maga után, amelyért a felhasználó kizárólagos és teljes felelősséggel tartozik.

4.4 A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések
A honlapon megjelenő adatokat szolgáltató szerver elérhetősége évi 99,9% feletti. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható.

A személyes adatokat megfelelő erősségű titkosítással tároljuk a fenti 4.1. pontban foglaltak szerint, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk.

5. Az adatkezelés során Önt megillető jogok

A Deichmann a jelen pontban az Ön részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kívánja nyújtani.

A Deichmann elősegíti az Ön alábbiakban írt, Rendeletben rögzített jogainak a gyakorlását. A Deichmann az érintetti jogok gyakorlására irányuló kérelem teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy Önt, mint érintettet nem áll módjában azonosítani. Ha a Deichmann-nak megalapozott kétségei vannak az alábbi érintetti jogokhoz kapcsolódó kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti. Kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolta az Ön érintetti személyazonosságát.

Indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást is elektronikus úton adjuk meg, kivéve, ha ezt Ön másként kéri.

Ha nem tennénk intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával (5.2. alatt bővebben).

A Deichmann a tájékoztatást és az intézkedést díjmentesen biztosítja, azonban, ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű összegű díjat számíthatunk fel, vagy megtagadhatjuk a kérelem alapján történő intézkedést.

5.1. Az adatkezelés során Önt megilleti

a tájékoztatáshoz való jog és a hozzáféréshez való jog: Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 1 hónapon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat, illetve Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon személyes adatai kezeléséről a jelen pont bevezetőjében foglaltak szerint;

az adatok helyesbítéséhez való jog: Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse, kiegészítését. A kérésének az Adatkezelő késedelem nélkül, de legkésőbb 1 hónapon belül eleget tesz, amennyiben annak jogszabályi, illetve technikai lehetősége fennáll. Amennyiben Ön rendelkezik regisztrációval a megadott adatok helyesbítését, módosítását Ön is elvégezheti;

az adatok törléséhez való jog: Önnek lehetősége van kérni, hogy az Adatkezelő az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) az Ön visszavonja hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontjával, illetve az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben). Az Adatkezelő nem hozza nyilvánosságra az Ön adatait az 1.2. pontban foglalt kivétellel, így amennyiben elfeledtetéshez való jogával kíván élni, azt adatfeldolgozási tevékenységet végző adatfeldolgozói felé megfelelően továbbítja;

az adatkezelés korlátozásához (zároláshoz) való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha
a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e.

Ha az adatkezelés a fenti okok valamelyike alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

az adathordozhatósághoz való jog: mivel az Adatkezelő nem végez automatizált adatkezelést, az Ön joga arra, hogy hozzájárulása alapján vagy az Önnel létrejött szerződés kapcsán Önre vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja vagy egy másik adatkezelőnek való továbbítsa (továbbíttassa), nem alkalmazható;

a tiltakozás joga: Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
(i) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása közérdekű feladat végrehajtásához vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és a Rendelet 21. cikk (1) bekezdésében foglalt esetben (alátámasztott kényszerítő erejű jogos indok fennállása esetén), illetve
(ii) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik. Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 1 hónapon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja.

A Deichmann tájékoztatja Önt, hogy a rá vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogszabály korlátozhatja a fenti jogokat egyebek mellett bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás lefolytatása, illetve büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni védelmet és e veszélyek megelőzését; az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme; valamint polgári jogi követelések érvényesítése (Rendelet 23. cikke), amely körülményről adott kérelem esetén Önt tájékoztatja a fentiekben írt feltételek szerint.

5.2. Jogorvoslati lehetőségek
Amennyiben Ön szerint a Deichmann megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (NAIH címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. NAIH levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Tájékoztatjuk továbbá, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.

6. A tájékoztató módosítás

A folyamatos technikai, technológiai és jogi változások miatt az adatkezelési tájékoztató egyes részeit szükség szerint módosíthatjuk, frissíthetjük. Kérjük, mielőtt kínálatunkból választ, ellenőrizze hatályos adatkezelés tájékoztatónkat, hogy a lehetséges módosítások vagy frissítések tényleg a legutolsó verzióban jellennek-e meg.

-1 -1 1.0 0.0 unknown mobile unknown