Databeskyttelse

Hos Deichmann spiller databeskyttelse og -sikkerhed en stor rolle. I nedenstående finder du vores retningslinjer angående beskyttelse af dine personlige data.

Persondatapolitik og sikkerhed

Som en del af vores privatlivspolitik vil vi gerne informere dig om, hvordan vi sikrer beskyttelse af de oplysninger, du afgiver.

Såfremt du benytter deichmanns app, er du samtigdigt indforstået med at vi sender dig push notifikationer.

Henvendelser vedrørende dette rettes til onlineshop-dk@deichmann.com.

Ønsker du at printe en komplet udgave af de gældende databeskyttelsesregler kan du gøre det her

Indsamling, opbevaring og brug af persondataoplysninger

Personoplysninger betyder: "Enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person (»den registrerede«); ved identificerbar fysisk person forstås en fysisk person, der direkte eller indirekte kan identificeres, navnlig ved en identifikator som f.eks. et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en onlineidentifikator eller et eller flere elementer, der er særlige for denne fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet" (GDPR art. 4 nr. 1). Statistiske data eller anonymiserede data som vi indsamler, f.eks. når du besøger vores onlineshop, kan ikke direkte forbindes med din person, og falder derfor  ikke herunder.

Beskyttelsen af personrelaterede data ligger os meget på sinde. Personrelaterede data indsamles, behandles og anvendes af Deichmann helt i henhold til gældende danske bestemmelser vedr. beskyttelse af personlige oplysninger.


Det kan være nødvendigt at redigere og gemme dine oplysninger, for at kunne sende dig informationer vedr. din ordre. Deichmann bruger disse oplysninger i det omfang, det skønnes nødvendigt, således at vores gensidige aftale kan afvikles bedst muligt. For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger: køn, navn, adresse, telefonnr. og e-mail. Vi foretager registreringen af dine personoplysninger udelukkende med det formål, at kunne levere varen til dig.


Helt overordnet kan Deichmann garantere, at ingen personrelaterede data vil blive registreret uden for rammerne af vores onlineshop, uden at vi forinden har indhentet dit samtykke. Du bestemmer selv, i hvilket omfang du - f.eks. i forbindelse med registrering på siden eller lignende - ønsker at frigive disse oplysninger.

Som kunde skal du også opbevare dine data sikkert. Du skal vælge en adgangskode til din konto, som ikke er kendt af andre og som ikke må videregives. Hvis du mener, din adgangskode er blevet kendt af andre, skal du omgående ændre den.


Til statistiske formål evaluerer vi data i anonym form, som f.eks. hvilke links der klikkes på fra nyhedsbrevet. Disse informationer kan ikke henføres til en bestemt person.

Derudover analyserer vi også din personlige klikrute, for at kunne optimere de tilbud vi sender til dig i nyhedsbreve. Vi indsamler og bruger de data du giver os i forbindelse med enhver kontakt, f.eks. kontaktformular eller e-mails, for at præcisere dine ønsker og behov.

For Deichmann kan det være nødvendigt at overføre dine personlige data til eksterne tjenesteudbydere (efterfølgende benævnt "databehandler") til yderligere databehandling. Sådanne databehandlere kan f.eks. blive brugt i forbindelse med at sende nyhedsbreve til dig eller at håndtere konkurrencer. Deichmann kræver fra sine databehandlere, at de behandler dine personlige data udelukkende i overensstemmelse med vores specifikationer og i overensstemmelse med denne privatlivspolitik, den aftalte ordrebehandling samt GDPR.

Deichmann garanterer at dine personlige data ikke vil blive solgt eller udlejet til tredjepart. Vi forbeholder os dog ret til at videregive oplysninger om dig, hvis vi er forpligtet til at gøre det ved lov eller hvis det kræves af retslige instanser.

 

Brug af personlig data til markedsføring og markedsundersøgelser

Vi tilbyder, at sende dig markedsføring vedr. vores produkter eller andre tilbud, samt information omkring konkurrencer og events.

Vi vil kontakte dig gennem de kanaler, du giver tilladelse til i forbindelse med dit samtykke, f. eks. via e-mail, hvis du oplyser e-mail, via telefon, sms eller mobile applikationer (apps), hvis du oplyser dit mobil nr. eller via alm. post, hvis du oplyser din adresse.

Ved at handle online og registrere dig som kunde, giver du os din adresse.

Nyhedsbreve
Hvis du ønsker det, sender vi dig informationer om vores alsidige produktudbud og serviceydelser eller gør dig opmærksom på interessante tilbud. Vores nyhedsbrev udkommer 4-6 gange om måneden.

Hvis vi får andre virksomheder til at håndtere og sende vores nyhedsbreve, er de også forpligtede til at beskytte deres data i overensstemmelse med GDPR og må kun bruge de indsamlede data til dette præcist definerede formål.

Oprettelse af anonyme brugerprofiler til webanalyse

På vores hjemmeside samler econda shop monitor, en tysk webanalysetjeneste hos udbyderen econda GmbH, data. Ud fra disse data oprettes brugerprofiler ved brug af pseudonymer. Disse profiler bruges til at analysere de besøgenes adfærd og evalueres for at forbedre og skræddersy vores tjenester.

Til dette formål bruges cookies til for at aktivere genkendelse af en internetbrowser.

Brugerprofilerne bliver dog ikke slået sammen med de pseudonymbaserede data uden den besøgenes udtrykkelige samtykke. IP-adresser bliver anonymiseret umiddelbart efter modtagelsen, så det ikke er muligt at forbinde brugerprofiler til IP-adresser.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne dataindsamling og opbevaring med henblik på webanalyse. Indsigelse gøres via linket: https://www.econda.de/en/data-storage-opt-out/

 

Internetsikkerhed

SSL (Secure Socket Layer)

Hvordan beskytter vi dine personlige oplysninger?
Når du afgiver en ordre, overføres personlige oplysninger til os. For at disse ikke skal komme i forkerte hænder, krypterer vi dem med SSL-metoden. Det er den for tiden mest gængse og sikreste transmissionsmetode på internettet. Den anvendes, hver gang der overføres følsomme data.


SSL (Secure-Socket-Layer)
Med SSL (Secure- Socket- Layer)-metoden beskyttes data, som en kunde sender til en virksomheds server via internettet. SSL yder 3-dobbelt beskyttelse:
-De inddata, der skal overføres, krypteres.
-Det sikres, at formularen kun sendes tilbage til den server, den er åbnet fra.
-Det kontrolleres, at dataene når modtageren, i komplet og uændret stand.

Du genkender de SSL-beskyttede områder ved hjælp af låsekonet i din browser. Sikrede forbindelser identificeres som regel ved en adresse, som begynder med "https: //." Hvis du dobbeltklikker på låsekonet, vil du modtage flere oplysninger om sikkerhedscertifikatet. Ingen kan dog garantere en absolut beskyttelse.  Gennem tekniske og organisatoriske tiltag, beskytter vi vores hjemmeside og vores andre systemer mod tab, ødelæggelse, uautoriseret adgang, ændring eller distribution af dine data.

 

Overførsel af personlige data til tjenesteudbydere

Dine oplysninger vil blive videresendt til vores forsendelsespartner (PostNord eller GLS), i det omfang det er nødvendigt for levering af din ordre. Dine oplysninger bruges udelukkende til at håndtere forsendelsen.

I forbindelse med betalingen overfører vi dine betalingsdata til den bank, der er ansvarlig for betalingen, til PayPal eller til andre betalingsudbydere.

En overførsel af dine data til andre tredjeparter eller anvendelse til reklameformål finder ikke sted.

Ved afslutning af din ordre, vil dine data blive blokeret til videre brug og slettet i henhold til bogføringsloven.

 

Overførsel af personlige data til tjenesteudbydere

Dine oplysninger vil blive videresendt til vores forsendelsespartner (PostNord eller GLS), i det omfang det er nødvendigt for levering af din ordre. Dine oplysninger bruges udelukkende til at håndtere forsendelsen.


I forbindelse med betalingen overfører vi dine betalingsdata til den bank, der er ansvarlig for betalingen, til PayPal eller til andre betalingsudbydere.


En overførsel af dine data til andre tredjeparter eller anvendelse til reklameformål finder ikke sted.


Ved afslutning af din ordre, vil dine data blive blokeret til videre brug og slettet i henhold til bogføringsloven.

Lovgivning

GDPR og persondataforordningen
Behandling af de indsamlede informationer om dig foregår i henhold til GDPR og persondataforordningen. De indsamlede informationer bruges i det omfang det er tilladt efter gældende lovgivning eller samtykke.

Opdatering af vilkårene
På grund af konstante tekniske og juridiske opdateringer, vil der løbende være ændringer, som vi vil bede dig godkende, når du besøger vores hjemmeside.

Ophavsrettigheder
Alt indhold på vores hjemmeside, herunder tekst, billeder, grafik, lyd og videofiler er vores ejendom, medmindre andet udtrykkeligt er angivet. Indholdet må bruges til privat brug uden forudgående indhentning af tilladelse. Offentlig eller kommercielt brug (downloads, reproduktioner) er ikke tilladt.  Ændringer, oversættelser eller anden behandling af indholdet kræver forudgående skriftlig tilladelse fra Deichmann.
Uautoriseret eller ukorrekt brug af Deichmanns registrerede varemærker og logoer er ikke tilladt. Vi gør opmærksom på, at overtrædelse af ophavsretten kan resultere i civile og / eller strafferetlige sanktioner.

Ansvarsfraskrivelse
Hjemmesiden er til generel information og erstatter ikke personlig eller faktuel rådgivning. Deichmann påtager sig intet ansvar for handlinger udført på baggrund af denne hjemmeside. Brug af denne hjemmeside og download af data er på eget ansvar og risiko, og vi påtager os intet ansvar for  evt. deraf følgende skader på brugerens datafiler, hardware og / eller software.


Kontakt til Deichmann
Hvis du har spørgsmål om vores privatlivspolitik, kan du kontakte os på
e-mail: onlineshop-dk@deichmann.com med emnelinjen "Persondataforordningen - beskyttelse af personlige oplysninger"
 

Oplysninger i overensstemmelse med GDPR, artikel 13

Ansvarlig for dataindsamlingen:
Deichmann Sko, Vesterbrogade 6D, 1620 København V

Kontaktoplysninger for databeskyttelsesansvarlig:
Mikkel Linck
E-mail: mikkel_linck@deichmann.com,

Følgende personoplysninger blev indsamlet om dig under bestillingsprocessen:
Fornavn, efternavn, adresse, e-mail, tlf. nr., købsadfærd.

Personoplysninger behandles og indsamles med følgende formål:
Behandling af onlinekøb, evaluering af kundernes klik- og købsadfærd samt (personlig) markedsføring som beskrevet detaljeret ovenfor.

Retsgrundlag for forarbejdning:
GDPR Art. 6 stk. 1

a) samtykke fra den registrerede til behandling af personoplysninger vedrørende dig for et eller flere specifikke formål

b) Behandlingen er nødvendig for opfyldelsen af kontrakten, som den registrerede er part i eller for udførelse af prækontraktmæssige foranstaltninger, der udføres på anmodning fra de registrerede
 
Modtagere eller kategorier af modtagere af personoplysninger:
Medarbejdere med ansvar for salg, logistik og marketing samt leverandører og samarbejdspartnere.

Varigheden af opbevaring af personoplysninger eller alternative kriterier for fastsættelse af denne varighed: Indtil udførelsen af den respektive handel derudover i anonym og blokeret form, så længe juridiske transaktioner finder sted, for så vidt angår udsendelse af nyhedsbrevet, så længe samtykke fra modtageren eksisterer.
Lovgivningen for personer, berørt af databehandlingen
Du har ret til information fra den ansvarlige persons side vedrørende de pågældende personoplysninger samt retning, sletning eller begrænsning af behandling eller dataoverførbarhed og ret til at gøre indsigelse mod forarbejdning. Venligst henvend dig til ovennævnte databeskyttelsesansvarlig.

Såfremt databehandlingen udelukkende er baseret på GDPR artikel 6, stk. 1, litra a), dvs. du har givet samtykke til indsamling og behandling af dine data, kan du til enhver tid tilbagekalde dit  samtykke, men uden at påvirke lovligheden af behandlingen frem til tilbagekaldelsen af dit samtykke.

Ved køb af varer fra vores onlineshop (indgåelse af kontrakt) kræves visse personlige oplysninger GDPR artikel 6, stk. 1, litra b). Du er derfor forpligtet til at afgiv de nødvendige personoplysninger. I tilfælde af manglende levering af disse data kan der ikke handles i vores onlineshop.

 

-1 -1 1.0 0.0 unknown mobile unknown