Правила за защита на личните данни в онлайн магазина на „Дайхман“

1. Защита и сигурност на личните данни

„Дайхман търговия с обувки” ЕООД, България (наричано по-долу "ДАЙХМАН") осигурява законосъобразното обработване на личните данни на всички свои потребители и гарантира спазванeто на тяхната  конфиденциалност.

В рамките на настоящата политика за защита на личните данни желаем да Ви информираме относно начина, по който гарантираме защитата на личните Ви данни. Личните данни се събират, използват и съхраняват от „Дайхман“ единствено съгласно разпоредбите на действащото законодателство за защита на данните. По този начин прилаганите от нас практики за защита на личните данни съответстват на Общия регламент за защита на данните на ЕС (ОРЗД 2021).

2. Събиране, съхраняване и използване на личните данни

Администратор на лични данни:

„Дайхман търговия с обувки“ ЕООД, ЕИК:  200012200, бул. „Цариградско шосе“ 115 Г
Бизнес сграда Мегапарк, етаж 2, офис Е2, 1784 гр. София

Координати за връзка с длъжностното лице по защита на личните данни:

Длъжностно лице по защита на данните/правен отдел: адрес (вж. горе)

Имейл: dpo@tiamolex.eu

В рамките на Вашето посещение на онлайн магазина се събират следните лични данни:

          • обръщение, собствено и фамилно име, дата на раждане (само в случаите, в които клиентът желае да предостави тази допълнителна информация), адрес, имейл, телефонен номер, необходими за регистрацията и създаването на клиентския Ви профил;

          • в случай на поръчка се съхранява IP адрес, както и история на пазаруване;

          • бисквитки и псевдонимизирани потребителски профили;

          • номер на кредитна/дебитна карта, само при плащане с карта и ако потребителят се възползва от възможността за запазването им при поръчка;

          • коментари на клиента, в случаите в които клиентът се е възползвал от предоставената му възможност да изрази свое мнение или препоръка.

В рамките на регистрацията Ви за получаване и разглеждане на онлайн бюлетин се събират следните лични данни:

          • имейл, обръщение, собствено и фамилно име (само в случаите, в които клиентът желае да предостави тази допълнителна информация);

          • бисквитки и персонализирани потребителски профили, които могат да бъдат съставени.

Цели, за които се обработват личните данни:

          • анализ на кликванията и поведението при покупка и разглеждане на електронния бюлетин, проследяване на имейл адрес и персонализиран маркетинг, за които анализираме Вашата история на пазаруване за продукти, които вече сте закупили, за да Ви предложим други подобни продукти. Освен това, анализираме информацията от предходните посещения на нашия уебсайт. По този начин желаем да обхванем по-добре и да анализираме Вашите потребности при пазаруване. Прилаганите за тези цели инструменти са представени подробно в точка 4, така че да придобиете по-ясна представа за тях;

          • сключване и изпълнение на онлайн договори за покупка;

          • гарантиране на мрежовата и информационна сигурност: За да се защитим от кибер атаки и измами, ние използваме защитни стени. В тази връзка се обработват лични данни (IP адрес, момент на зареждане на онлайн магазина);

          • статистически цели, при които данните се обработват по такъв начин, че не могат да бъдат свързани с конкретен клиент.

Правно основание за обработването:

    а) съгласие - когато се абонирате за нашия онлайн бюлетин;

    б) сключване и изпълнение на договор - когато купувате стоки от нашия онлайн магазин. В този случай без да ни предоставите Вашите лични данни, покупката през нашия онлайн магазин не може да се осъществи;

    в) легитимен интерес на Дайхман. Легитимен интерес е налице в следните случаи:

          • проверка и оптимизиране на процедури за анализ на потребностите и непосредствен контакт с клиента, както и мерки за управление на бизнеса и усъвършенстване на услуги и продукти;

          • за маркетингови цели - рекламиране на собствени продукти, анализ на клиенти, пазарно проучване и изследване удовлетвореността на клиентите;

          • установяване на контакт (напр. по имейл, телефон, пощенски път) с цел анкетиране относно качеството на обслужване и удовлетвореността на клиентите;

          • поддържане на мрежовата и информационна сигурност;

          • за необходимите административни цели.

Получатели или категории получатели на личните данни:

Логистиката, счетоводството, ИТ и маркетинга, както и външни администратори, на които е възложено обработването и получатели на данни.

Актулен списък с получатели на лични данни:

          • Mapp Digital Germany GmbH, Dachauer Str. 63 80335, München, Deutschland - изпращане на нюзлетър, както и проследяване на поведението на получателите;

          • econda GmbH, Zimmerstraße 6, 76137 Karlsruhe, Deutschland - създаване на потребителски профил за уеб анализ;

          • Criteo, Gewürzmühlstr. 11, D-80538 München, Deutschland - уеб анализ;

          • Рапидо Експрес енд Лоджистикс ООД, гр. София, ул. Индустриална 11 - доставка на онлайн поръчки;

          • Quehenberger Logistics ROU SRL, Str. Depozitelor nr. 27, RO-110078 Pitesti - складиране и обработване на поръчки от онлайн магазина;

          • SIX Payment Services, Hardturmstrasse 201, 8005 Zürich, Schweiz - обработка на плащания.

Срок на съхранение на личните данни:

Дайхман съхранява Вашите лични данни в рамките на законово определения давностен срок от 5 години след сключване на договора за покупка.

Личните данни на клиентите, абонирани за електрония бюлетин се обработват до оттегляне на съгласието за обработката им, след което незабавно се изтриват.

При съхранение на личните данни на нашите клиенти прилагаме псевдоминизация, която не позволява данните да бъдат свързани с конкретен клиент без да се използва допълнителна информация, както и използваме криптиране за допълнително осигуряване на сигурността им.

3. Права на субектите на данни при обработването на данни:

Вие имате право да получите всякаква информация от Дайхман, която се отнася до обработването на Вашите лични данни, както и:

          • право на достъп до личните данни;

          • право на коригиране на непълни или неточни лични данни;

          • право на изтриване на личните Ви данни;

          • право на ограничаване на обработването на личните Ви данни;

          • право на преносимост на личните Ви данни.

В случаите, в които обработването е на основание легитимния интерес на Дайхман, можете да възразите срещу обработването.

В случаите, в които Вие сте дали съгласието си за обработване на личните Ви данни, Вие имате право да оттеглите съгласието си по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласието преди то да бъде оттеглено. След оттегляне на съгласието Дайхман няма да обработва повече Ваши лични данни и ще ги изтрие.

Можете да упражните по всяко време правото си за оттегляне на съгласието за обработване на данните или правото си на възражение срещу обработването на данните за целите на директна реклама по имейл до следния адрес: privacy-bg@deichmann.com или по пощенски път до: „Дайхман търговия с обувки” ЕООД , длъжностно лице по защита на данните/правен отдел, бул. "Цариградско шосе" 115 Г, Бизнес сграда Мегапарк, етаж 2, офис Е2, 1784 гр. София.

Освен това, в случай на нарушение на защитата на данните, Вие имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган.
В България това е "Комисията за защита на личните данни":
1592 гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: + 359 2/91-53-518,
имейл: kzld@cpdp.bg.

Профилирането на Вашите лични данни е за целите на директния маркетинг и не се използва за автоматизирано вземане на решения, които да пораждат правни последици или по подобен начин да Ви засягат в значителна степен.

Ако имате въпроси, свързани със защитата на личните данни и упражняването на Вашите права, можете да се свържете с нас по следните начини:

          • на имейл: privacy-bg@deichmann.com;

          • по пощата: „Дайхман търговия с обувки” ЕООД , бул. "Цариградско шосе" 115 Г, Бизнес сграда Мегапарк, етаж 2, офис Е2, 1784 гр. София, до Длъжностното лице по защита на личните данни;

          • на нашия безплатен клиентски телефон: 0800 / 156 56.

Ние ще удовлетворим безплатно Вашите искания без ненужно забавяне и в срок от 1 месец от получаване на искането.

4. Списък на софтуерните инструменти, прилагани в онлайн магазина

Електронен бюлетин

Вие сте дали съгласието си да се абонирате за нашия „Дайхман“-електронен бюлетин и да ползваме посочените от Вас данни с цел изпращане по имейл на информация относно съдържание и продукти от нашия асортимент. За целите на статистиката, ние анализираме под анонимизирана форма върху кои линкове от електронния бюлетин се кликва. В тези случаи не може да бъде определено кое конкретно лице ги е кликнало. С цел оптимизация на нашия асортимент, ние анализираме под персонализирана форма кои линкове от електронния бюлетин отваряте.

За изпращането на електронния бюлетин ползваме т. нар. процедура Double Opt-In, т. е. ще Ви изпращаме електронен бюлетин по имейл само, ако предварително сте потвърдили, че желаете да Ви включим в услугата си за изпращане на електронен бюлетин.

След това Вие ще получите уведомителен имейл с молба да потвърдите желанието си да получавате нашия електронен бюлетин, като заредите линка, посочен в същия имейл.

В случай, че възложим (сме възложили) изпълнението и изпращането на електронните бюлетини на външни партньори, те също така са задължени да защитават Вашите лични данни съобразно ОРЗД и ЗЗЛД и да ги ползват само за точно тази предварително обявена цел. Ние ще изберем такива партньори, които спазват ОРЗД и прилагат достатъчни технически и организационни мерки, за да гарантират сигурността на личните данни и защита на правата на субектите на данни.

В случай, че на по-късен етап не желаете да получавате повече нашия електронен бюлетин, Вие можете да оттеглите съгласието си по всяко време.

За целта е достатъчно да ни уведомите на някой от посочените контакти:

          • по имейл: privacy-bg@deichmann.com;

          • с писмо до: „Дайхман търговия с обувки” ЕООД, длъжностно лице по защита на данните/правен отдел, бул. "Цариградско шосе" 115 Г, Бизнес сграда Мегапарк, етаж 2, офис Е2, 1784 гр. София;

          • на нашия безплатен телефон за обслужване на клиенти: 0800 / 156 56;

          • чрез линка за отписване в самия електронен бюлетин.

Използване на услугата Criteo

Нашата интернет страница използва бисквитки/маркетингови идентификатори с рекламна цел. Така ние сме в състояние да поместваме рекламата си на партньорски страници, приложения или електронни пощи по отношение на посетители, които се интересуват от нашите продукти. Технологиите за ремаркетинг използват бисквитки или маркетингови идентификатори и публикуват реклама въз основа на досегашното Ви поведение при сърфиране. Ако искате да възразите срещу реклама, основаваща се на интересите Ви, моля посетете следните интернет страници:

https://www.networkadvertising.org/choices

https://www.youronlinechoices.com

Ние можем да обменяме с наши добросъвестни рекламни партньори информация като технически идентификатори от Вашите данни за регистрация на нашия интернет сайт или нашата CRM система. По този начин Вашите устройства и/или оборудване могат да бъдат свързани и да Ви бъде предложено едно безпрепятствено ползване на Вашите устройства и оборудване. Подробна информация относно тези възможности за свързване можете да намерите в:

Политика за защита на личните данни на Criteo:

https://www.criteo.com/de/privacy

Нашата интернет страница използва бисквитки/маркетингови идентификатори с рекламна цел. Така ние сме в състояние да поместваме рекламата си на партньорски страници, приложения или електронни пощи по отношение на посетители, които се интересуват от нашите продукти. Технологиите за ремаркетинг използват бисквитки или маркетингови идентификатори и публикуват реклама въз основа на досегашното Ви поведение при сърфиране. Ако искате да възразите срещу реклама, основаваща се на интересите Ви, моля посетете следните интернет страници:

Използване на услугите на Ve Interactive DACH GmbH

Използваме услугите на Ve Interactive DACH GmbH (Französische Strasse 47, 10117 Berlin, по-нататък "Ve"). При предоставянето на своите услуги, Ve събира лична информация от крайните потребители, които посещават партньорски уебсайтове. Ve използва "бисквитки" и други подобни технологии. За повече информация относно използваните от Ve технологии, вижте Правилата за Cookies на Ve. Списък на целите, за които Ve събира лична информация, е посочен в Политиката за защита на лични данни на Ve. Като цяло, чрез използването на "бисквитки" Ve събира лична информация от крайните потребители, в това число информация за контактите и данни за поведението. Ve използва тази лична информация, за да се направят изводи за съответните лични предпочитания на крайните потребители и за персонализиране на тяхното поведение при сърфиране, например показване на персонализирани оферти при посещение на партньорски страници или друга подобна персонализация, както и показване на персонализирани реклами при посещения на партньорски страници или уебсайтове на трети страни. Ve и ние сме съвместно отговорни за събирането на лични данни съгласно чл. 26 GDPR. Подробности можете да намерите в Политиката за защита на лични данни на Ve.

Крайните потребители могат да предотвратят обработването на личните си данни от Ve по различни начини. Наличните опции за предотвратяване на обработката на данни се съдържат в декларацията за поверителност на Ve, в този смисъл може да се използват и бутоните за неучастие по-долу https://www.ve.com/de/datenschutzerklaerung#opting-out или използването на механизма за отказване на IAB Europe на http://www.youronlinechoices.com/opt-out-interface.

Създаване на псевдонимизирани потребителски профили за уеб анализ

За целта е възможно да бъдат използвани бисквитки, които дават възможност за повторно разпознаване на интернет браузърите. Потребителските профили обаче не се асоциират с данни за ползвателя на псевдонима.

В частност IP адресите се маскират непосредствено след влизането, благодарение на което асоциирането на потребителските профили с IP адресите е невъзможно.

Можете по всяко време да възразите срещу събирането и съхраняването на данни за целите на уеб анализ за вбъдеще, като посетите следния линк:

https://www.econda.de/econda/datenschutz/widerruf-datenspeicherung.html

Посредством услугата за уеб анализ „AppNexus“ на договорния ни партньор “AppNexus“ от нашата интернет страница се събират и съхраняват данни, с които чрез псевдоними се създават потребителски профили.

Тези потребителски профили служат за анализ на поведението на посетителите и се използват с цел подобряване и формиране на асортимент, съобразен с потребностите на клиентите ни.

Можете по всяко време да възразите срещу събирането и съхраняването на данни за целите на уеб анализ за вбъдеще, в следната форма за контакт:

https://www.appnexus.com/platform-privacy-policy/form

За целта е възможно да бъдат използвани бисквитки. Това са малки текстови файлове, които се съхраняват локално в компютъра на посетителя на страницата, с което се създава възможност за разпознаване при повторно посещение на нашата страница. Псевдонимизираните потребителски профили не се асоциират с личните данни на ползвателя на псевдонима.

Бисквитки

За да е по-привлекателно посещението на нашата интернет страница и за да е възможно ползването на определени функции, на отделни страници прилагаме т. нар. бисквитки. Те служат да направим присъствието си в интернет като цяло по-удобно за потребителите, по-ефективно и сигурно, както и да ускорим навигацията в нашата платформа. В случая се касае за малки текстови файлове, които се залагат в терминалното Ви устройство. Някои от използваните от нас бисквитки се изтриват след приключването на сесията в браузъра, т. е. след затварянето на Вашия браузър (т. нар. „сесийни бисквитки“). Други бисквитки остават на терминалното Ви устройство и дават възможност на нас или нашите партньори да разпознаем браузъра Ви при следващото Ви посещение (постоянни бисквитки).

Например: за да използвате кошницата, трябва да разрешите използването на сесийни и постоянни бисквитки. Можете да настроите Вашия браузър така, че да Ви информира при използването на бисквитки и да приемате или отказвате използването на бисквитки в определени случаи или генерално да ги блокирате. При отказ за използване на бисквитки функционалността на нашата страница се намалява, но това не Ви пречи да закупите избраната от Вас стока.

Пикселен маркер

Пикселният маркер (tracking-pixel) изпълнява функции, подобни на бисквитките, но той е незабележим за потребителите. Ние прилагаме пикселни маркери като функционалност на нашия онлайн магазин с цел измерване на потребителското поведение и излъчването на оферти за ремаркетинг. Тези данни са анонимни и не са обвързани с лични данни от компютъра на потребителя или с друга база данни. За да блокирате уеб маяците (web-bugs/beacons) на нашите страници, Вие можете да ползвате инструменти като напр. webwasher, bugnosys или AdBlock (за браузъра Firefox). За да блокирате уеб маяците в нашия електронен бюлетин, е необходимо да настроите Вашата програма за електронна поща, така че в съобщенията да не се зарежда HTML. Уеб маяците се блокират също, ако четете имейлите си офлайн.

Ако сте дали съгласието си да получавате нашия електронен бюлетин, ние ползваме Вашия имейл адрес и евентуално името Ви за изпращането на (по възможност индивидуализирана) информация за продукти, промоции, игри с награди. В нашия електронен бюлетин ние използваме пикселни маркери, чрез които, анализирайки поведението Ви при зареждане на страници, установяваме кои елементи от бюлетина привличат вниманието Ви и кои линкове зареждате от него. При това се съставят персонализирани потребителски профили, асоциирани с Вас и/или Вашия имейл адрес, за да могат евентуалните рекламни обръщения, в частност под формата на електронни бюлетини, реклами банери на уеб сайтове и печатна реклама да се насочват по-ефективно към Вашите лични интереси, както и за подобряването на офертите ни онлайн. Можете по всяко време да откажете получаването на електронния бюлетин и съставянето на персонализирани потребителски профили за вбъдеще, като:

          • се отпишете на нашата интернет страница от услугата за електронен бюлетин или

          • заредите линка, поместен в електронния бюлетин, за отписване от получаването му, както и като

          • възразите срещу съставянето на персонализирани потребителски профили при зареждане на страници от бюлетина.

Отказът води до изтриване на събраните данни на потребителя.

Защита на данните и ползване на Фейсбук

На нашите интернет страници се използват приставки (plugins) на социалната мрежа facebook.com, чийто оператор е Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (нар. за краткост "Фейсбук").

Посещавайки страниците на нашето интернет представителство, които са снабдени с подобна приставка, се осъществява връзка към сървърите на Фейсбук, при което приставката се изобразява на интернет страницата чрез съобщение до Вашия браузър. По този начин на сървъра на Фейсбук се предава информация, кои страници сте посетили. Ако сте регистриран абонат на Фейсбук, последният асоциира тази информация с личният Ви профил във Фейсбук. Използвайки функционалността на приставката (напр. при натискане бутона „Харесвам“, при публикуване на коментар), тази информация също се асоциира с личния Ви акаунт във Фейсбук. В случай, че не желаете Фейсбук да събира данни за Вас чрез нашето интернет представителство, то преди да посетите нашите интернет страници, трябва да излезете (отпишете) от акаунта си във Фейсбук.

Ние нямаме влияние върху обема от данни, които Фейсбук събира въз основа на тази приставка и поради това Ви предоставяме информация, доколкото такава ни е известна. Подробна информация относно събирането и ползването на данни от Фейсбук, за свързаните с това права, възможности за защита на личното пространство, Вие можете да намерите в указанията на Фейсбук относно защитата на данните:

https://www.facebook.com/about/privacy

При ползването на Фейсбук на него се предават технически необходимите данни за потребителя. Всички операции, които потребителят извършва в рамките на Фейсбук портала са видими за и проследими от Фейсбук.

Facebook Insights

Deichmann SE поддържа Facebook Fanpage. Инструментът Facebook Insights дава на операторите на Facebook Fanpages възможността да следят интеракциите на потребителите и феновете и да оценяват тяхното развитие. За тази цел са предвидени различни мерки и се използват статистически данни. От една страна те  засягат потребителите и отразяват, например, съотношението на пол, възрастова структура  или регионалното разпределение отново, но, от друга страна, те също показват характера и степента на взаимодействие с фен страницата. Например, оценяват се обхватът, трафикът и ангажираността.
Facebook Insights предоставя възможност да се следят, наред с други неща, следните статистически данни, както по отношение на актуалното състояние, така и по отношение на развитието на Facebook страницата в миналото:

          • Брой на харесвания;

          • Обхват на ангажираността (диференцирана на органични, вирусни и платени взаимодействия);

          • Взаимодействия (харесвания, коментари, споделяне, кликвания);

          • Показвания на страници/брой показвания;

          • Демографски оценки (страна на произход, пол, възраст);

          • Произход на харесващите;

          • Външни референции.

Всички данни, които се показват и оценяват в Facebook Insights, се използват анонимно, така че не могат да се направят изводи за отделните хора. Достъпът до данните за потребителски профил на потребител от администраторите не е възможен.

Използване на лични данни за целите на рекламата и проучването на пазара

Ние предлагаме следните услуги:

          • Изпращане на бюлетин с актуални оферти / продуктова реклама;

          • Участие в игри.

Можем например да Ви изпратим реклами за нашите продукти или други оферти от нашата фирма или да Ви предложим да участвате в игри.

Ще се свържем с вас за тази цел посредством следните комуникационни канали, които ни предоставяте във връзка с Вашето съгласие, например чрез електронна поща, ако ни предоставите имейл адрес, или по телефон/ SMS ако ни предоставите Вашия телефонен номер.
Ако по-късно решите да не се възползвате от тези услуги, винаги можете да се откажете от тях чрез нашия формуляр за контакт.

Ако е необходимо, ще използваме вашата информация, за да създадем и поддържаме потребителски профил, за да ви предоставим персонализирана реклама, която според нас ще ви бъде от особен интерес.

Content Square

Нашият уебсайт използва ContentSquare, услуга за уеб анализ, създадена от Content Square S.A.S., която използва т. нар. „бисквитки“. Както е описано по-нагоре, това са текстови файлове, които се запазват на вашето устройство и позволяват да се анализира използването на уеб сайта.


Когато разглеждате индивидуални страници от нашия магазин, следните данни се запазват:

• Два бита от IP адреса на системата на потребителя.

• Информация за операционния софтуер на системата.

• Избраната страница от уебсайта.

• Уебсайта, от който потребителят е достигнал до уебсайта. (външният URL)

• Поддомейните, до които потребителят достига при браузване на уебсайта.

• Прекараното време в уебсайта.

• Час и дата на посещението на уебсайта.

• Информация за взаимодействието с отделните елементи в уебсайта (кликове, позиция на мишката, скролване, hover-ефект, замъгляване, фокус, анонимизирано HTML съдържание.

• Данни, свързани с продуктовата транзакция (ID на трансакцията, пълна сума, данъчна основа, доставено количество, ID на продукта, име на продукта, категория на продукта).

• Резолюция на дисплея на устройството, през което отваряте сайта.

ContentSquare използва тази информация за анализ на употребата на уебсайта, за създаване на доклади за активностите в уебсайта за нуждите на поддръжката и оптимизацията на сайта, както и за предоставянето на повече и по-добри услуги за употребата на уебсайта. Тази употреба се извършва псевдонимизирано.

Ако не искате ContentSquare да има достъп до потребителската информация по начина описан по-горе, можете да използвате деактивиращ Add-on за вашия браузър. За повече информация кликнете на този линк: http://optout.content-square.net/ .

Dynamic Yield

Нашият уебсайт използва услугите Dynamic Yield, инструмент за препоръки, създаден от Dynamic Yield GmbH (Alexanderufer 3, 10117 Berlin).

Нашата онлайн услуга е оптимизирана с помощта на инструмента за препоръки Dynamic Yield, който ви предостая персонализирано преживяване на нашия уебсайт, чрез индивидуализирани препоръки и съдържание. Постигаме това, като използваме информацията от предишни посетени уебсайтове, за да ви препоръчаме сходни или тематични продукти или друго съдържание, което може да бъде релевантно за вас.

Dynamic Yield събира псевдонимизирана информация за потребителската активност на нашия уебсайт. В този процес се използват бисквитки, чрез  които се събира единствено псевдонимизирана информация, която се съхранява под случайно генерирано ID (псевдоним). Вашият IP адрес се запазва само анонимно. Няма възможност вашата самоличност да бъде установена, нито сега, нито в по-късен момент.
Можете да прекратите събирането на данни от Dynamic Yield, като кликнете на следния линк https://www.dynamicyield.com/platform-privacy-policy/ . Ако направите това ще се генерира opt-out бисквитка, която ще предотврати последващо събиране на данни относно вашето посещение на този сайт.
Можете да намерите повече информация относно използваната технология на следния линк: https://www.dynamicyield.com/platform-privacy-policy/

 

 

5. Сигурност

Сигурност в интернет

„Дайхман“ прилага за браузъра си стандартни мерки за сигурност, т. нар. технологията за сигурен пренос на данни SSL (Secure Sockets Layer). Криптирането на потребителските данни се осъществява посредством SSL сертификати (втора категория) – криптиране с 256 бита при 2048 бита максимална дължина на ключа. Можете да разпознаете криптираните зони по символа "катинар" във Вашия браузър. Криптираните връзки се разпознават принципно по техния адрес, започващ с https://. Ако кликнете два пъти върху катинара, Вие ще получите подробна информация за сертификата за сигурност. Така Вашите лични данни се трансферират по сигурен начин до нас. Това важи за Вашата поръчка, както и за вписването в клиентския Ви профил. Никой принципно не може да гарантира абсолютна сигурност, но с помощта на технически и организационни мерки ние защитаваме интернет страницата си и другите системи срещу загуба, унищожаване, неоторизиран достъп, изменения или разпространяване на Вашите лични данни от неоторизирани трети лица.

Сигурност на данните

Взели сме технически и организационни мерки за сигурност, за да защитим Вашите лични данни срещу загуба, унищожаване, промяна и неоторизиран достъп. Всички наши служители са задължени да спазват конфиденциалност на данните, т.е. поверително боравене с лични данни. Ние непрекъснато актуализираме нашите мерки за сигурност съобразно технологичния прогрес.

6. Политика за видеонаблюдение

Тук можете да се запознаете с нашата политика за видеонаблюдение.

7. Актуализация и промяна

Възможно е да изменяме или актуализираме част от политиката за защита на личните данни. Моля, проверявайте политиката за защита на личните данни преди да се възползвате от нашите предложения, за да получите актуална информация за евентуалните промени и актуализации.

Последна актуализация: май, 2022 г.

-1 -1 1.0 0.0 unknown mobile unknown